วันอังคารที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

กทม. จัดสถานที่พักค้าง-พักคอย 176 จุด รับคนร่วมพระราชพิธีฯ 25-29 ต.ค.

กรุงเทพมหานคร จัดสถานที่พักค้างและพักคอยรวม 173 จุด รองรับประชาชนเดินทางเข้าร่วมถวายดอกไม้จันทน์ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ “ในหลวง รัชกาลที่ 9”

เว็บไซต์ กองประชาสัมพันธ์ กรุงเทพมหานคร เปิดเผยข้อมูลสถานที่พักค้างและพักคอยสำหรับประชาชน ในวันที่ 25 - 29 ตุลาคม 2560 โดยกรุงเทพมหานครเป็นผู้อำนวยความสะดวก ดูแลและรับรองประชาชนที่จะเดินทางมาร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ประกอบด้วยพื้นที่ 27 เขต 117 โรงเรียน 56 วัด และสถานที่อื่นๆ อีก 3 แห่ง ซึ่งประชาชนสามารถตรวจสอบรายละเอียดได้ที่สำนักงานเขตที่ประสงค์จะไปพัก และต้องจัดเตรียมเครื่องนอนมาเอง ดังพื้นที่ตามภาพด้านล่างนี้

อย่างไรก็ตาม สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข 1441 หรือ www.prbangkok.com/kingrama9

(ขอบคุณภาพและข้อมูลจากกรุงเทพมหานคร)

กรุงเทพมหานคร จัดสถานที่พักค้างและพักคอยรวม 173 จุดใน 27 เขต รองรับประชาชนเดินทางเข้าร่วมถวายดอกไม้จันทน์ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ “ในหลวง รัชกาลที่ 9” 18 ต.ค. 2560 07:53 18 ต.ค. 2560 08:35 ไทยรัฐ