วันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

กทม.เอดส์เพิ่ม 484 จตุจักรเพิ่มมากสุด

เมื่อวันที่ 17 ต.ค. รายงานข่าวจากกองควบคุมโรคเอดส์ วัณโรคและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ สำนักอนามัยระบุว่า จากข้อมูลสถานพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชนในพื้นที่กรุงเทพฯ พบว่า ตั้งแต่ปี 2527 ถึงเดือน ก.ย.2560 มีรายงานผู้ป่วยเอดส์จำนวน 47,502 ราย โดยในปี 2560 ตั้งแต่เดือน ม.ค.-ก.ย. พบผู้ป่วยรายใหม่จำนวน 484 ราย เสียชีวิตแล้ว 35 ราย โดยมีสาเหตุมาจากการมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ป้องกัน 467 ราย ติดเชื้อจากมารดา 8 ราย ติดเชื้อจากการใช้สารเสพติดโดยการฉีดจำนวน 2 ราย และไม่ทราบสาเหตุ 7 ราย ทั้งนี้ พื้นที่เขตจตุจักรเป็นเขตที่พบผู้ติดเชื้อมากที่สุด จำนวน 57 ราย (รวมผู้ต้องขังจากทัณฑสถาน กรมราชทัณฑ์) เขตดินแดง จำนวน 40 ราย เขตบางกะปิ 23 ราย เขตพญาไท 21 ราย เขตราชเทวี 19 ราย และมีเขตที่ไม่ได้รับรายงานพบผู้ติดเชื้อ 2 เขต ได้แก่ เขตทวีวัฒนา และเขตสัมพันธวงศ์.

รายงานข่าวจากกองควบคุมโรคเอดส์ วัณโรคและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ สำนักอนามัยระบุว่า จากข้อมูลสถานพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชนในพื้นที่กรุงเทพฯ พบว่า ตั้งแต่ปี 2527 ถึงเดือน ก.ย.2560 18 ต.ค. 2560 01:39 18 ต.ค. 2560 03:15 ไทยรัฐ