วันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ปิดทองหลังพระ

เรียน คุณบี บางปะกง

รัฐบาลให้ความสำคัญกับคนพิการเช่นเดียวกับคนปกติ ถือเป็นนโยบายในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การสร้างความเสมอภาคและการให้คนพิการได้รับโอกาสเป็นที่ยอมรับในสังคม ในส่วนของภาคเอกชน บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทรักษาความปลอดภัยเอเอสเอ็ม แมเนจเมนท์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือ ได้ทำ โครงการ LOXLEY SPORT HERO ตั้งแต่ปี 2555ถึงปีนี้ก็ 5 ปี และยังทำต่อเนื่อง

วัตถุประสงค์ของโครงการ LOXLEY SPORT HERO คือให้นักกีฬาคนพิการเป็นพนักงานของบริษัท มีเงินเดือนให้ทุกคน โดยนักกีฬาคนพิการจะไปทำงานที่สมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทย และช่วงที่จะมีการแข่งขันกีฬาทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ นักกีฬาคนพิการก็จะเก็บตัวฝึกซ้อม เพื่อเตรียมแข่งขันอย่างเดียว สิ้นเดือนก็ได้รับเงินเดือนตามปกติ

นอกจากนี้ ทางบริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน) ยังให้เงินสนับสนุนสมาคมกีฬาคนพิการฯ ในการเช่าสนามฝึกซ้อม จัดซื้ออุปกรณ์ที่ใช้ในการแข่งขัน รวมทั้ง ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมการแข่งขันทั้งภายในประเทศและต่างประเทศจำนวนหนึ่งหรือบางส่วนให้กับนักกีฬา ขณะเดียวกัน ทางบริษัทก็สนับสนุนเงินจัดการแข่งขันกีฬาคนพิการภายในประเทศ เช่น กีฬายกน้ำหนัก กีฬาแบดมินตัน เป็นต้น

คุณธงชัย ล่ำซำ ประธานกรรมการบริหารบริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน) ผู้ที่อยู่เบื้องหลังโครงการนี้ ได้เล็งเห็นประโยชน์ของการกีฬาโดยเฉพาะคนพิการ มีเจตนารมณ์ที่จะส่งเสริมให้ นักกีฬาคนพิการได้มีเวทีแสดงออกซึ่งทักษะความสามารถในเชิงกีฬาทั้งในระดับประเทศและต่างประเทศ สร้างสรรค์ให้คนพิการได้รับโอกาสเป็นที่ยอมรับจากสังคมและพัฒนาวงการกีฬาคนพิการให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง ทางบริษัทจึงเลือกที่จะดูแล และสนับสนุนคนพิการและผู้ด้อยโอกาส

ปี 2560 ทางบริษัทบรรจุนักกีฬาคนพิการเป็นพนักงานรวมทั้งสิ้น 60 คน นักกีฬาทุกคนขวัญและกำลังใจดี มีเงินเดือนทุกเดือนไปเลี้ยงครอบครัวและเป็นค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน จนทำให้นักกีฬาคนพิการที่ผ่านการคัดเลือกเป็นตัวแทนทีมชาติไทยเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาคนพิการชิงแชมป์โลก พาราลิมปิกเกมส์ เฟสปิกเกมส์ และอาเซียนพาราเกมส์ ประสบความสำเร็จได้เหรียญทอง เหรียญเงินและเหรียญทองแดง

ผลงานของนักกีฬาคนพิการที่ทางบริษัทให้การ สนับสนุนและประสบความสำเร็จจากการแข่งขัน 2 รายการใหญ่ในปีนี้ คือ การแข่งขัน BOCCIA WORLD OPEN 2017 ที่ประเทศสเปน ได้ 3 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน 1 เหรียญทองแดง และได้ถ้วยรางวัลคะแนนรวมเป็นอันดับ 1 อีกด้วย การแข่งขัน ASEAN PARA GAMES ที่ประเทศมาเลเซีย ได้ 9 เหรียญทอง 11 เหรียญเงิน 9 เหรียญทองแดง

มันเป็นความภาคภูมิใจที่สุดที่ได้ดูแลผู้ด้อยโอกาสทางสังคมที่ต้องเดินหน้าต่อไป เพื่อให้ เป็นสังคมที่น่าอยู่ มีความเอื้ออาทรและที่สำคัญ คือ ความเสมอภาคต่อกัน นี่คือผู้ที่ปิดทองหลังพระอย่างแท้จริง

ประโยชน์ เทียนศาสตร์

ต้องขอบคุณ บ.ล็อกซเล่ย์ฯ ที่เล็งเห็นคุณค่าของ “นักกีฬาพิการ” บ้านเราด้วยหัวใจ

ความจริงแล้วต้องยกย่องทุกบริษัท ห้างร้าน ที่ให้การสนับสนุนผู้พิการทุกคนในสังคมด้วยซ้ำไป

เพราะจากประสบการณ์ที่เคยเห็นมา ถ้าเราหวังผลทาง “การตลาด” บอกได้เลยว่าจุดนี้ผลสัมฤทธิ์ น้อยมาก

แต่สิ่งที่ได้กลับคืนมามหาศาล คือ “ความอิ่มใจ” และ “สุขใจ”

อย่างที่ไม่มีอะไรเปรียบได้จริงๆ!!!

บี บางปะกง

รัฐบาลให้ความสำคัญกับคนพิการเช่นเดียวกับคนปกติ ถือเป็นนโยบายในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การสร้างความเสมอภาคและการให้คนพิการได้รับโอกาสเป็นที่ยอมรับในสังคม ในส่วนของภาคเอกชน บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัดอ (มหาชน) 18 ต.ค. 2560 01:37 18 ต.ค. 2560 02:30 ไทยรัฐ