วันอังคารที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ปิดฉากภาพวาดเสาร้างโฮปเวลล์ “กราฟฟิตี้” ริมถนนวิภาวดีฯ-กทม.

“กราฟฟิตี้” ริมถนนวิภาวดีฯ-กทม.ทาสีทับตามแผนปรับภูมิทัศน์ถนน

เมื่อวันที่ 17 ต.ค. นายปกครอง พลเมือง ผอ.เขตจตุจักร เปิดเผยถึงการทาสีทับภาพวาดงานเขียนต่างๆบนเสาตอม่อโฮปเวลล์ ริมถนนวิภาวดีรังสิต ซึ่งภาพวาดและงานเขียนหนึ่งในนั้นเป็นผลงานของกลุ่มศิลปินที่รวมตัวกันวาดภาพไว้เมื่อปี 2556 ว่า กทม.มีนโยบายจัดระเบียบ และปรับปรุงภูมิทัศน์ริมถนนวิภาวดีรังสิตตลอดแนวให้มีความสวยงาม เพราะถนนวิภาวดีฯถือเป็นเส้นทางหลักเส้นทางหนึ่งในการต้อนรับแขกบ้าน แขกเมือง บุคคลสำคัญต่างๆ พญ.วันทนีย์ วัฒนะ รองปลัด กทม. ซึ่งดูแลรับผิดชอบกลุ่มเขตกรุงเทพฯเหนือ ได้มอบหมายให้สำนักงานเขตในพื้นที่ถนนวิภาวดีรังสิตปรับภูมิทัศน์ริมถนนให้เป็นระเบียบเรียบร้อย โดยเฉพาะเสาต่อม่อโฮปเวลล์ ซึ่งปัจจุบันไม่มีความเป็นระเบียบ

บางเสามีการพ่นสีข้อความ รูปภาพที่ไม่เหมาะสม ขณะที่รูปภาพที่กลุ่มศิลปินได้เคยวาดไว้นั้น ตนมองว่ามีความสวยงามอยู่ แต่เพื่อการจัดระเบียบให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน รองปลัด กทม.ได้มีแนวคิดให้ทาสีคล้ายสีปูน หรือสีเสาต่อม่อทับรูปภาพ หรือข้อความบนเสาตอม่อ แต่ปรากฏว่า เจ้าหน้าที่มีความเข้าใจผิดหรือสื่อสารคลาดเคลื่อน จึงได้นำสีขาวไปทาทับ ดูแล้วไม่สวยงาม ขณะนี้ได้มอบหมายให้ฝ่ายสิ่งแวดล้อมดำเนินการแก้ไขให้เร็วที่สุด

พญ.วันทนีย์ วัฒนะ รองปลัด กทม. กล่าวว่า การปรับปรุงภูมิทัศน์ริมถนนวิภาวดีรังสิต ระยะทางกว่า 16 กม. กทม.ได้เริ่มดำเนินการมาเป็นเวลา 8 เดือนแล้ว โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี อาทิ การรถไฟแห่งประเทศไทย กรมทางหลวง สำนักงานเขตดอนเมือง หลักสี่ จตุจักร ซึ่งจุดเริ่มต้นของการปรับปรุงภูมิทัศน์ริมถนนวิภาวดีฯ นอกจากเป็นเส้นทางหลักในการต้อนรับบุคคลสำคัญ และนักท่องเที่ยวแล้ว ยังมีแนวคิดมาจากนโยบายการเพิ่มพื้นที่สีเขียว เปลี่ยนพื้นที่เปลี่ยวให้โล่งโปร่ง ลดความเสี่ยงต่อการก่ออาชญากรรม ปัจจุบันตลอดแนวริมถนนวิภาวดีฯมีความเป็นระเบียบมากขึ้น รวมถึงได้พื้นที่สีเขียว สวนหย่อมเพิ่มขึ้นอีกด้วย นอกจากนี้ ยังมีการปลูกต้นไม้สีเหลืองมากกว่า 7 ชนิด

อย่างไรก็ตาม นอกจากความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยตามริมถนนวิภาวดีฯ ที่ กทม.สามารถจัดระเบียบปรับปรุงได้เบื้องต้นแล้ว ยังพบว่า ภาพวาด หรือข้อความต่างๆที่ถูกพ่นสี ขีดเขียนตามเสาตอม่อโฮปเวลล์ บางเสาใช้ถ้อยคำที่มีไม่เหมาะสม ไม่สวยงาม จึงได้มอบหมายให้เขตในพื้นที่ถนน นำสีที่คล้ายกับเสามาทาทับให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และเพื่อความเป็นระเบียบ เรียบร้อย ทั้งนี้ กทม.ขอความร่วมมือประชาชนอย่าขีดเขียน พ่นสีในส่วนที่ กทม.ได้แก้ไขไปแล้ว หากในอนาคต กทม.มีพื้นที่สำหรับแสดงฝีมือให้กับกลุ่มศิลปินก็จะหารือกันอีกครั้ง.

นายปกครอง พลเมือง ผอ.เขตจตุจักร เปิดเผยถึงการทาสีทับภาพวาดงานเขียนต่างๆบนเสาตอม่อโฮปเวลล์ ริมถนนวิภาวดีรังสิต ซึ่งภาพวาดและงานเขียนหนึ่งในนั้นเป็นผลงานของกลุ่มศิลปินที่รวมตัวกันวาดภาพไว้เมื่อปี 2556 18 ต.ค. 2560 00:40 18 ต.ค. 2560 02:53 ไทยรัฐ