วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
ครม.ผ่าน ร่างพ.ร.บ.ทะเบียนราษฎร 'ไก่อู' ปัด รัฐใช้ล้วงความลับ ปชช.

ครม.ผ่าน ร่างพ.ร.บ.ทะเบียนราษฎร 'ไก่อู' ปัด รัฐใช้ล้วงความลับ ปชช.

  • Share:

ครม.ผ่านร่างพ.ร.บ.ทะเบียนราษฎร เชื่อมข้อมูลทะเบียนราษฎร ใช้ได้ทุกหน่วยงาน ด้าน “ไก่อู” ปัดรัฐใช้ล้วงความลับประชาชน ยัน ข้อมูลที่เข้าถึงเป็นเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน เท่านั้น

เมื่อเวลา 15.40 น.วันที่ 17 ต.ค. ที่ทำเนียบรัฐบาล พ.อ.อธิสิทธิ์ ไชยนุวัตร ผู้ช่วยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงหลังการประชุมครม.ว่า ที่ประชุมเห็นชอบหลักการ ร่างพ.ร.บ.การทะเบียนราษฎร ซึ่งเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมเพื่อปรับปรุงเกี่ยวกับการปฏิบัติเกี่ยวกับทะเบียนราษฎรให้มีประสิทธิภาพ โดยสาระสำคัญ อาทิ อนุญาตให้ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐสามารถเชื่อมโยงข้อมูลทะเบียนประวัติราษฎรได้ผ่านระบบคอมพิวเตอร์ได้เพื่อความเหมาะสมต่อการปฏิบัติงานในสถานการณ์ปัจจุบัน เพิ่มการรับแจ้งเกิดเด็กที่ถูกทอดทิ้ง เด็กเร่ร่อน เด็กที่ไม่ปรากฏบุพการี หรือไม่สามารถพิสูจน์สถานะการเกิดได้ กำหนดการให้เลขประจำบ้านเฉพาะบ้านที่ปลูกอาศัยถูกต้องตามกฎหมาย ควบคุมอาคารหรือกฎหมายอื่น กำหนดให้ผู้อำนวยการทะเบียนกลางจะกำหนดให้มีเลขประจำบ้านสำหรับแพ เรือ หรือสิ่งที่สร้างขึ้นอย่างอื่นเพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัยประจำ ให้มีทะเบียนบ้านชั่วคราวเพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบทางทะเบียน และ แก้ไขเพิ่มเติมมิให้บ้านที่ถูกปลูกสร้างโดยบุกรุกที่ดินสาธารณประโยชน์ หรือที่ดินของรัฐที่ไม่ใช่ที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย หรือที่ดินทรัพย์สินของราชการ ไม่ให้กำหนดเลขประจำบ้าน เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากส่วนราชการ

ด้าน พล.ท.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวเพิ่มเติมว่า เพื่อป้องกันการบิดเบือนและความเข้าใจผิด ขอยืนยันว่า การเชื่อมโยงข้อมูลทะเบียนราษฎร โดยหน่วยงานของรัฐ ไม่ได้มีจุดมุ่งหมายเพื่อล้วงความลับของประชาชน ซึ่งหน่วยงานรัฐที่เข้าถึงข้อมูลได้นั้น จะเป็นเฉพาะข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานเท่านั้น

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้