วันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สิ่งที่ดีที่สุดในโลก 'ทศพิธราชธรรม ศาสตร์แห่งพระราชา' สู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน

เอนก จงเสถียร กรรมการผู้จัดการ บริษัท เตียฮั่วอัน จำกัด กล่าวถึงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นที่มีต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชว่า นับตั้งแต่ทรงครองราชย์เมื่อวันที่ 9 มิ.ย. 2489 ในพระราชหฤทัยของพระองค์ท่านทรงมีแต่พสกนิกรชาวไทยอย่างแท้จริงทรงห่วงใยทุกข์สุขประชาชนทุกคนมิต่างจากทุกข์สุขของพระองค์เอง และทรงอุทิศพระองค์อย่างมิรู้จักเหน็ดเหนื่อย เสด็จพระราชดำเนินไปทั่วประเทศเพื่อนำพาความร่มเย็นเป็นสุขมาสู่ปวงชนชาวไทยทั้งประเทศ

“ตั้งแต่เด็ก ผมเห็นพระองค์ท่านทรงงานหนักเพื่อคนไทยมาตลอดพระชนม์ชีพ ลุยป่าลุยเขาไปพบประชาชนในถิ่นทุรกันดาร หากเปรียบเทียบกับผมแล้ว ผมไม่มีวันทำได้เช่นพระองค์ แค่คิดว่าไปเที่ยวแล้วต้องเดินทางลำบาก ก็เหนื่อยแล้ว แต่พระองค์กลับไม่เคยท้อ แม้ต้องเจอกับอากาศที่ร้อน หรือฝนตก พระองค์ท่านทรงเป็นผู้ให้อย่างแท้จริง และทรงรักคนไทยมากเหนือสิ่งอื่นใด”

ด้วยเหตุที่พระองค์ทรงงานหนักนั้น ในบรรดากษัตริย์ที่มีอยู่ทั่วโลก คงไม่มีพระมหากษัตริย์ของประเทศใดจะทรงงานหนักเพื่อประชาชนเท่าพระองค์ท่านอีกแล้ว สมควรอย่างยิ่งที่ทรงได้รับการยกย่องเป็นพระมหากษัตริย์ ผู้ทรงงานหนักที่สุดในโลก และทรงเป็นพระมหากษัตริย์แห่งพระมหากษัตริย์ ผู้เพียบพร้อมด้วยทศพิธราชธรรม ยังประโยชน์สุขแก่ประชาชนจนเกิดความชื่นชมยินดี และน้อมนำมาใช้ในการดำเนินชีวิตจนสามารถผ่านพ้นวิกฤตต่าง ๆ ได้ “เมื่อครั้งที่เจอปัญหาฟองสบู่แตกเมื่อปี 2540 พนักงานไม่ได้ถูกไล่ออกแม้แต่คนเดียว ทุกคนต่างเข้าใจ และแก้ปัญหาร่วมกัน มาขอลดเงินเดือนเพื่อให้เพื่อนร่วมงานทั้ง 250 คนได้อยู่ร่วมกัน นี่คือทาน หรือการให้ในหลักทศพิธราชธรรมที่พระองค์ท่านทรงสอนไว้”


“เศรษฐกิจพอเพียง
ไม่ได้หมายความว่าทำนา ทำไร่อย่างเดียว
ให้ทำในสิ่งที่เชี่ยวชาญอย่างพอเพียง
ทำเท่าที่ทำได้นั้น แต่ทำให้ดีที่สุด
ค่อย ๆ เติบโตแล้วเราจะมีเหลือเก็บ”

สำหรับหัวใจคนไทยทั้งชาติแล้ว คงไม่มีสิ่งใดจะสร้างความปีติยินดีได้เท่าการได้เกิดมาเป็นคนไทยอยู่ภายใต้ร่มพระบารมีของพระองค์ คนไทยโชคดีมากที่มีพระองค์ท่านทรงเป็นแบบอย่าง พระองค์ท่านไม่ได้พูดอย่างเดียว แต่ทรงลงมือปฏิบัติให้เห็นว่าอะไรที่ดี ที่เหมาะสำหรับคนไทยเราควรน้อมนำพระราชดำรัสของพระองค์ท่านมาปรับใช้ให้เป็นประโยชน์ โดยเฉพาะปรัชญาเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นเงื่อนไขพื้นฐานที่ทำให้คนไทยสามารถพึ่งตนเอง และดำเนินชีวิตไปได้อย่างมีศักดิ์ศรี ภายใต้อำนาจและความมีอิสระในการกำหนดชะตาชีวิตของตนเอง และคนทั่วโลกได้ทำตามแล้ว เป็นสัจธรรมที่ช่วยทำให้ชีวิตอยู่รอดอย่างมีความสุข

“ความสุขไม่ได้หมายความว่ามีรถเบนซ์ มีตึกใหญ่โต แต่เป็นความสุขที่อยู่รอดและมีครอบครัวที่อบอุ่น คำว่า เศรษฐกิจพอเพียงของพระองค์ท่าน ไม่ได้หมายความว่า ไปทำนาทำไร่อย่างเดียว แต่พระองค์ท่านหมายความถึงว่า อะไรที่เชี่ยวชาญให้ทำ ทำอย่างพอเพียง ทำได้เท่าไรก็ทำเท่านั้น แต่ทำให้ดีที่สุด ค่อย ๆ เติบโตแล้วเราก็จะมีเหลือเก็บ

ผมน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระองค์ท่านมาใช้โดยซื้อที่ดิน สร้างบ่อ ปลูกพืชนาผสม และให้ครอบครัวที่ฐานะยากจน 2 ครอบครัวมาอยู่อาศัยและทำกิน ซึ่งผมตั้งใจจะให้พวกเขาทำไปชั่วลูกชั่วหลาน ผลผลิตทำได้เท่าไรก็ให้พวกเขาหมด เพื่อให้โอกาสที่ดีในชีวิตและสอนเขาให้รู้ว่าการใช้ชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงดังที่พระองค์ทรงสอนไว้ สร้างความสุขและคุณภาพชีวิตที่ดีได้และเขาจะได้สืบสานพระราชปณิธานน้อมนำไปสอนคนอื่น ๆ ด้วย”

สถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์
น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้

ข้าพระพุทธเจ้า นายเอนก จงเสถียร
กรรมการผู้จัดการและพนักงาน บริษัท เตียฮั่วอัน จำกัด

เอนก จงเสถียร กรรมการผู้จัดการ บริษัท เตียฮั่วอัน จำกัด กล่าวถึงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นที่มีต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชว่า นับตั้งแต่ทรงครองราชย์เมื่อวันที่ 9 มิ.ย. 2489... 17 ต.ค. 2560 17:16 18 ต.ค. 2560 17:58 ไทยรัฐ