วันพุธที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
กอ.รมน.ลงสำรวจคลอง และการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมของ กทม.

กอ.รมน.ลงสำรวจคลอง และการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมของ กทม.

  • Share:

กอ.รมน. โดย ผอ.ศปป.4 ลงพื้นที่เพื่อสำรวจการระบายน้ำ และการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม ของ กทม. ในพื้นที่ คลองพระราม 9 คลองแสนแสบ คลองผดุงกรุงเกษม คลองเจ้าขุนสิงห์ สถานีสูบน้ำพระโขนง รวมทั้งดูช่องดักขยะด้วย...

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 17 ต.ค.60 พล.ต.พีรวัชฌ์ แสงทอง โฆษก กอ.รมน. เผยว่า พล.ท.ผดุง ยิ่งไพบูลย์สุข ผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 4 กอ.รมน.(ผอ.ศปป.4 กอ.รมน.) ซึ่งรับผิดชอบกลุ่มงานเสริมสร้างความมั่นคงทางทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม พลังงานและอาหาร ได้นำคณะเจ้าหน้าที่เยี่ยมชมและสำรวจการระบายน้ำของ กทม.

วัตถุประสงค์การสำรวจในวันนี้เพื่อศึกษาระบบระบายน้ำของ กทม. ทุกคลองที่ไหลลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา และเพื่อศึกษาการไหลเข้ามาของน้ำที่มาจากพื้นที่รอบๆ กทม. รวมทั้งปัญหาขยะและการระบายน้ำเสียลงสู่คูคลอง ซึ่งจะสร้างปัญหากระทบกับสิ่งแวดล้อมของชุมชน โดยคณะฯ ได้ลงเรือดูคลองพระราม 9, คลองแสนแสบ คลองผดุงกรุงเกษม คลองเจ้าขุนสิงห์ สถานีสูบน้ำพระโขนง และมีช่องดักขยะ

จากการสำรวจนี้ ศปป.4 จะนำข้อมูลที่ได้รับ ไปวางแผน บูรณาการ ประสานงาน กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสริมสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีให้แก่ประชาชนต่อไป.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้