วันศุกร์ที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ฯ ร่วมตกแต่งดาวเรือง 6 พันต้น น้อมแสดงความอาลัย

มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ฯ ร่วมตกแต่งดาวเรือง 6 พันต้น น้อมแสดงความอาลัย

  • Share:

มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ฯ ร่วมกับทหารพัฒนา ม.เกษตรฯ ศิลปิน ร่วมตกแต่งดาวเรือง 6,000 ต้นน้อมแสดงความอาลัย ในระหว่างพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ตามโครงการ "เกษตรหนึ่งใจ น้อมเกล้าแสดงความอาลัย ร่วมใจปลูกดาวเรือง"...

วันที่ 16 ต.ค.60 ว่าที่ร.ต.ท.ดร. มนัส โนนุช กรรมการและผู้อำนวยการ สำนักนโยบายและแผน มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ฯ และรองประธาน สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับสมาคมศิลปินตลกฯ โดยถั่วแระ เชิญยิ้ม พ.อ.กฤตพันธ์ รักใคร่ ที่ปรึกษาศูนย์เกษตรหนึ่งใจฯ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดย นายสุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 34 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย โดย พล.ต.อภิสิทธิ์ นุชบุษบา ผู้อำนวยการ สำนักงานทหารพัฒนาภาค 3 พ.อ.เอื้อชาติ หนุนภักดี ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 34 บริษัท อีทส์ เวสท์ ซีด จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายเมล็ดพันธุ์พืช ตราศรแดง โดยคุณอิสระ วงศ์อินทร์ ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด ธนาคารออมสิน สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ พร้อมคณะทำงาน เจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ อาสาสมัคร กำลังพล และศิลปินดารานักร้อง ร่วมกันนำต้นดาวเรืองที่เริ่มออกดอก ประดับตกแต่งรอบๆ บริเวณพื้นที่มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ฯ ภายในสวนวชิรเบญจทัศ (สวนรถไฟ) จตุจักร เพื่อเป็นการน้อมแสดงความอาลัยและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในระหว่างพระราชพิธีถวายพระเพลิง พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช วันที่ 26 ต.ค.นี้ ตามโครงการ "เกษตรหนึ่งใจ น้อมเกล้าแสดงความอาลัย ร่วมใจปลูกดาวเรือง" ว่าที่ร.ต.ท. ดร. มนัส โนนุช กล่าวว่า โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นการแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และน้อมแสดงความอาลัย ระหว่างพระราชพิธีถวายพระเพลิง พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ด้วยทรงเป็นที่รักยิ่งของประชาชนทุกหมู่เหล่า ได้พระราชทานโครงการตามพระราชดำริมากมาย ที่ทำให้ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ทีดีขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง แนวพระราชดำริ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งทุกคนสามารถน้อมนำมาใช้ในการดำรงชีวิตได้อย่างพอเพียงและมีความสุข

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 15 ส.ค.ที่ผ่านมา ว่าที่ร.ต.ท. ดร. มนัส ได้เป็นประธานในพิธีย้ายกล้าดาวเรือง ณ มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ ภายในสวนวชิรเบญจทัศ (สวนรถไฟ) กระทั่งปัจจุบันได้ออกดอกรวมกว่า 6,000 ต้น จะใช้สำหรับจัดตกแต่งและประดับ ณ สถานที่ 3 แห่ง ได้แก่ มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์, วัดคุณพุ่ม บ้านหนองในดง ต.บางลาย อ.บึงนาราง จ.พิจิตร และ หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 34 (นพค. 34) จ.พิษณุโลก ซึ่งได้รับการสนับสนุนกล้าดาวเรืองจากบริษัท อีทส์ เวสท์ ซีด จำกัด โดยมีกำลังพลจากนพค. 34 เป็นผู้ดูแลจนเติบโต และกรมพัฒนาที่ดิน บำรุงดูแลให้ต้นดาวเรืองมีความแข็งแรง คงทน และสวยงามสมพระเกียรติได้ตลอดช่วงงานพระราชพิธี พร้อมสนับสนุนการจัดประดับตกแต่งให้สวยงาม รวมทั้งเกษตรกรและประชาชนในเขตทุกๆ พื้นที่มีโอกาสร่วมแรงร่วมใจกันประดับต้นดาวเรือง เพื่อน้อมแสดงความอาลัยครั้งนี้ด้วย

ต้นดาวเรืองที่ออกดอก หลังเสร็จสิ้นพระราชพิธีฯ แล้ว มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ฯ มิได้นำไปทิ้ง แต่จะนำทุกส่วนไปใช้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด คือ นอกจากการใช้บูชาพระแล้ว ยังใช้ทำเป็นสมุนไพรไล่แมลง ดอกดาวเรืองแห้งใช้เป็นอาหารเสริมเลี้ยงไก่ ทำให้ไข่มีสีสวยงามและมีคุณค่าทางอาหารจากสารเบตาแคโรทีนที่พบในดอกดาวเรืองตามธรรมชาติ ต้นและรากของดาวเรืองมีสารที่ช่วยป้องกันและกำจัดไส้เดือนฝอยในดินได้ โดยใช้วิธีการไถกลบทั้งต้นและรากลงในแปลงปลูก ดอกใช้ประกอบอาหาร เช่น นำดอกตูมมาลวกจิ้มน้ำพริก ใช้แกล้มกับยำต่างๆ หรือ ข้าวยำ ดอกใช้สกัดทำเป็นสีย้อมผ้า ดอกแห้งสามารถนำมาใช้อบร่ำหอม สำหรับเป็นของที่ระลึก ดอกดาวเรืองสามารถนำไปตากแห้งเพื่อใช้ชงเป็นชา มีสรรพคุณช่วยให้ร่างกายสดชื่น ขับลมได้ดีและทำให้การทำงานของลำไส้ดีขึ้น อย่างไรก็ตามหากมีข้อสงสัยสอบถามได้ที่ รศ.ดร. จุรีย์รัตน์ ลีสมิทธิ์ ผู้อำนวยการ ศูนย์เกษตรหนึ่งใจ "หนึ่งใจ...ช่วยเหลือเกษตรกร" มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ฯ สำนักงาน คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จ.นครปฐม 73140 อีเมล molku@ku.ac.th ไลน์ไอดี ajmaew.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้