วันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

มูลนิธิ ณภาฯ หวังปั้นเยาวชนที่พ้นโทษเป็นนักกีฬาอาชีพ

ในการทำงานเกือบครบทศวรรษของ มูลนิธิ ณภาฯ ในพระดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ที่มุ่งเน้นการแสวงหาโอกาส และมอบโอกาสให้กับกลุ่มที่ต้องการโอกาส ผู้บริหารมูลนิธิฯ “เอกภพ เดชเกรียงไกรสร” รองประธานมูลนิธิ ณภาฯ ได้เล่าถึงการทำงานของมูลนิธิฯ ตลอด 10 ปีที่ผ่านมาว่า ณภาฯ เริ่มต้นขึ้นอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่ 13 ก.พ. ปี 2557 แต่จริงๆแล้ว เราได้เริ่มทำงานกันมาตั้งแต่ปี 2551 การทำงานของคณะทำงานเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะโครงการขนาดย่อย เรื่อยมาไปจนถึงโครงการขนาดใหญ่ ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจ จนต่อมาจึงมีการจดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิฯ อย่างเป็นทางการขึ้นเมื่อปี 2557

รองประธานมูลนิธิ ณภาฯกล่าวต่อว่า ในการทำงานแรกเริ่ม เดิมทีเราช่วยเหลือกลุ่มผู้ด้อยโอกาสโดยเน้นกลุ่มผู้ที่ได้รับผลกระทบทางกฎหมายเป็นหลัก สอนวิชาชีพให้แก่พวกเขา ส่งเสริมทักษะในการผลิตสินค้าและจัดจำหน่าย โดยเรามุ่งหวังให้ผู้ต้องขังได้รับการกล่อมเกลาจิตใจ ปัจจัยพื้นฐาน เพื่อให้มีความพร้อมที่สุด และให้เกิดช่องว่างน้อยที่สุดในการจะกลับไปทำผิดซ้ำ รวมทั้งสามารถสร้างอาชีพและพึ่งพาตัวเองได้ภายหลังพ้นโทษ แต่ต่อมาพบว่าผู้พ้นโทษจำนวนไม่น้อย มีโอกาสในการกระทำความผิดซ้ำ เพราะไม่ได้รับโอกาสและการยอมรับจากสังคมภายนอก ทางมูลนิธิฯจึงได้มีการริเริ่มวางแนวทางในการช่วยเหลือ โดยรับให้มาอยู่กับทางมูลนิธิฯ ด้วยการดำเนินงานพัฒนาผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์ในเครือข่ายของณภาฯ ซึ่งได้ผลตอบรับที่ดีจากประชาชน

นอกจากนี้ ยังมีโครงการ ได้แก่ BBG (Bounce Be Good) ให้แก่เด็กออกจากสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เด็กบางคนพ่อแม่ก็อยู่ในเรือนจำ บางคน ไม่มีบ้านอยู่ ไม่มีโอกาสเรียนหนังสือ “การกีฬา” จึงเป็นทางออก ซึ่งพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ทรงมอบโอกาสให้แก่เด็กและเยาวชนผ่านการดำเนินงานของโครงการดังกล่าวนี้ เพื่อผลักดันให้พวกเขาได้มีโอกาสในการฝึกเป็นนักกีฬาอาชีพ เริ่มต้นด้วยกีฬาปิงปอง โครงการนี้ได้จัดการดูแลให้อยู่แบบนักกีฬามืออาชีพ มีพี่เลี้ยง โค้ชกีฬา นักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห์ รวมไปถึงการจัดการเรียนการสอน และให้ทุนการศึกษาในการศึกษาต่อจนจบปริญญาตรี โดยมีเงื่อนไขว่าจะต้องกลับมาให้โอกาสกับบุคคลรุ่นหลังที่ต้องการโอกาสเช่นเดียวกับตน.

ในการทำงานเกือบครบทศวรรษของ มูลนิธิ ณภาฯ ในพระดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ที่มุ่งเน้นการแสวงหาโอกาส และมอบโอกาสให้กับกลุ่มที่ต้องการโอกาส ผู้บริหารมูลนิธิฯ “เอกภพ เดชเกรียงไกรสร” รองประธานมูลนิธิ ณภาฯ... 17 ต.ค. 2560 14:07 17 ต.ค. 2560 14:08 ไทยรัฐ