วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
น้อมนำคำสอนของพ่อ ‘อดทน มุ่งมั่นสู่เป้าหมาย’ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต

น้อมนำคำสอนของพ่อ ‘อดทน มุ่งมั่นสู่เป้าหมาย’ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต

  • Share:

อนุพงษ์ อัศวโภคิน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) กล่าวถึง ความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นที่มีต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชว่าในชีวิตผมเคยได้เข้าเฝ้าฯ รับเสด็จพระองค์ท่านสองครั้งตอนนั้นผมอยู่แค่ประถมศึกษาปีที่ 4 พระองค์เสด็จฯ มาเปิดอาคารเรียนที่โรงเรียนอัสสัมชัญ

“ตอนนั้นผมตื่นเต้นมากที่ได้ยืนรับเสด็จพระองค์แบบใกล้ชิด และครั้งที่ 2 คือวันที่ผมได้รับพระราชทานปริญญาบัตร จากพระหัตถ์ของพระองค์ท่าน แม้จะผ่านไปแล้วหลายปี แต่ความทรงจำเหล่านี้ ยังอยู่ในใจของผมตลอดเวลา”

อย่างไรก็ตาม พระองค์ท่านทรงเป็นแรงบันดาลใจสำคัญที่ช่วยให้ผมฝ่าฟันวิกฤติ และปัญหาต่าง ๆ ไปได้ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการดำเนินชีวิต และการทำงาน โดยเฉพาะการได้เห็นภาพที่พระองค์ทรงงานอย่างหนัก มุ่งมั่น สู่เป้าหมาย ทรงอดทน ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคใด ๆ ทั้งหมดทั้งมวลก็เพื่อประชาชนคนไทยทั้งสิ้น

“ผมได้น้อมนำหลักการทรงงานของพระองค์ มาปรับใช้ ในการทำงาน และการใช้ชีวิตประจำวัน มุ่งมั่นสู่เป้าหมาย ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค ต้องซื่อสัตย์สุจริต ไม่คิดคดโกง ซึ่งการทำงานในทุก ๆ อย่าง ผมเชื่อว่าทุกคนมักจะต้องประสบพบเจอจุดใดจุดหนึ่งในชีวิตที่เป็นจุดแบ่งแยกระหว่าง สิ่งที่เราควรทำ และสิ่งที่เราไม่ควรทำ ซึ่งหากเราเป็นคนดี ซื่อสัตย์สุจริต วันนี้อาจจะพบกับหนทางที่ขรุขระบ้าง แต่ในหนทางข้างหน้า สิ่งนี้จะเป็นข้อพิสูจน์ที่สำคัญของเราในอนาคต”

นอกจากนี้ ยังมีอีกสิ่งหนึ่งที่ผมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นของในหลวง รัชกาลที่ 9 คือพระองค์ทรงใส่พระราชหฤทัยเรื่องการศึกษาของประชาชนคนไทยเป็นอย่างมาก พระองค์พระราชทานทุนต่าง ๆ เช่น ทุนอานันทมหิดล และ ทุนเล่าเรียนหลวง หรือที่เรียกว่าทุนคิง ( K i n g ' s S c h o l a r s h i p ) เพื่อเปิดโอกาสให้คนที่มีความสามารถได้รับการศึกษาที่สูงขึ้นดั่งพระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ณ วิทยาลัยวิชาการศึกษาประสานมิตร 12 ธ.ค. 2512 ความว่า

“หากเราเป็นคนดี ซื่อสัตย์สุจริต
วันนี้อาจจะพบกับหนทางที่ขรุขระบ้าง
แต่ในหนทางข้างหน้า
สิ่งนี้จะเป็นข้อพิสูจน์ที่สำคัญของเราในอนาคต”

"งานด้านการศึกษาเป็นงานสำคัญที่สุดอย่างหนึ่งของชาตินั้นขึ้นอยู่กับการศึกษาของพลเมืองเป็นข้อใหญ่ ตามข้อเท็จจริง ที่ทราบกันดีแล้ว ระยะนี้บ้านเมืองของเรามีพลเมืองเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ทั้งมีสัญญาณบางอย่างเกิดขึ้นด้วยว่า พลเมืองของเราบางส่วนเสื่อมทรามลงไปในความประพฤติและจิตใจซึ่งเป็นอาการที่น่าวิตกว่า ถ้าหากยังคงเป็นอยู่ต่อไป

เราอาจเอาตัวไม่รอด ปรากฏการณ์เช่นนี้ นอกจาก เหตุอื่นแล้ว ต้องมีเหตุมาจากการศึกษาด้วยอย่างแน่นอน จึงพูดได้เต็มปากแล้วว่า เราจะต้องจัดงานด้านการศึกษาให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น”

ทั้งนี้ ผมจึงเห็นว่าการศึกษาเป็นสิ่งสำคัญไม่ว่าจะสังคมไหนหรือสาขาวิชาใดก็ตาม เมื่อมีโอกาสผมจึงไม่ลังเลที่จะพัฒนาบุคลากรทั้งในองค์กร และนอกองค์กรด้วยการให้โอกาส เรียนรู้พัฒนาตนเอง เพื่อกลับมาพัฒนาองค์กร พัฒนาอุตสาหกรรม และประเทศชาติต่อไปในอนาคต

สถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์
น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้

ข้าพระพุทธเจ้า นายอนุพงษ์ อัศวโภคิน
คณะผู้บริหาร และพนักงาน
บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)