วันพุธที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
น้อมนำคำสอนของพ่อหลวง ‘ขอจงมีความเพียรที่บริสุทธิ์’ ยึดเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต

น้อมนำคำสอนของพ่อหลวง ‘ขอจงมีความเพียรที่บริสุทธิ์’ ยึดเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต

  • Share:

ฐาปน สิริวัฒนภักดี กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) กล่าวถึง ความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ที่มีต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ว่าในฐานะคนไทยคนหนึ่ง ที่เกิดในแผ่นดินของพระองค์ท่าน ผมเชื่อว่าทุกคนรัก และเทิดทูนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 พระองค์ทรงเป็นต้นแบบในทุก ๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง การดำเนินชีวิต และการทำงานสำหรับผม

“ความเพียร ถือเป็นกำลังใจสำคัญที่สุดสำหรับผม
เมื่อใดก็ตามที่เกิดวิกฤติ หรือ ปัญหา
ผมได้น้อมนำความเพียร มาปรับใช้
ทำให้ผมมีสติ และหาวิธีในการแก้ไขสิ่งต่าง ๆ
เหล่านั้นให้ผ่านพ้นไปด้วยดี”

“ตั้งแต่เด็กจนโต ผมเห็นพระบรมฉายาลักษณ์ของพระองค์ท่าน ได้ยินเสียงเพลงสรรเสริญพระบารมี ได้เห็นพระองค์ทรงงาน รวมไปถึงการปฏิบัติพระราชกรณียกิจต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์กับสังคม ต่อประเทศชาติต่อพสกนิกรของพระองค์ท่านมาโดยตลอด”

ตลอดรัชสมัยของพระองค์ท่าน ที่ทรงครองราชย์ กว่า 70 ปี ได้ผ่านสถานการณ์ต่าง ๆ มากมาย ทรงพัฒนา และทรงสร้างประโยชน์นานัปการไว้ให้กับคนไทยมาโดยตลอด ซึ่งการทรงงานของพระองค์ท่านได้สร้างแรงบันดาลใจให้กับผม โดยเฉพาะเรื่อง 'ความเพียร' ดั่งพระราชปรารภในบทพระราชนิพนธ์ เรื่อง พระมหาชนก ความว่า

"ขอจงมีความเพียรที่บริสุทธิ์ ปัญญาที่เฉียบแหลมกำลังกายที่สมบูรณ์"

ทั้งนี้ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงแสดงถึงความเพียรที่บริสุทธิ์ เห็นได้จากการแก้ไขปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ ไม่ว่าปัญหานั้นจะเล็ก หรือใหญ่ ซึ่งตัวผมเองได้น้อมนำพระราชจริยาวัตรที่งดงามของพระองค์ ท่านมาปรับใช้ โดยเฉพาะเรื่อง ความเพียร ซึ่งถือเป็นกำลังใจสำคัญที่สุดสำหรับผม เมื่อใดก็ตามที่เกิดวิกฤติ หรือปัญหา ผมได้น้อมนำความเพียรมาปรับใช้ ทำให้ผมมีสติ และหาวิธีในการแก้ไขสิ่งต่าง ๆ เหล่านั้นให้ผ่านพ้นไปด้วยดี

โดยพระราชปรารภ ในบทพระราชนิพนธ์ เรื่องพระมหาชนก ถือเป็นแก่นแท้ที่สำคัญที่ส่งมายังคนไทยทุกคน เพื่อทำหน้าที่ของตนเองให้สมบูรณ์ด้วย ‘ความเพียร’ พร้อมที่จะศึกษา เรียนรู้ ปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ต่าง ๆ ด้วย ‘ปัญญาที่เฉียบแหลม’ ทั้งความคิด สติ รวมไปถึงการมี ‘กำลังกายที่สมบูรณ์’ นอกจากจะสร้างประโยชน์ให้กับตัวเราเองแล้ว ยังสามารถสร้างประโยชน์ และส่งต่อให้กับสังคมโดยรวมอีกด้วย

"พระองค์ท่านทรงเป็นแบบอย่างสำคัญที่สะท้อนให้เห็นถึงพระราชปรารภ ขอจงมีความเพียรที่บริสุทธิ์ ปัญญา ที่เฉียบแหลม และกำลังกายที่สมบูรณ์ เหล่านี้หากเรา ได้ยึดถือเพื่อเป็นแนวปฏิบัติ นอกจากจะสร้างประโยชน์ ให้กับตัวเราเองแล้ว ยังก่อให้เกิดประโยชน์ และคุณค่ากับสังคมรอบข้าง เพื่อประเทศชาติของเราต่อไปในอนาคต"

สถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์
น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้

ข้าพระพุทธเจ้า นายฐาปน สิริวัฒนภักดี
คณะกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)