วันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ยาตราพุทธภูมิรุ่น 2 ถวายพระราชกุศล ร.9

โครงการ "ปลูกต้นกล้า" บรรพชา สามเณร 99 รูป

ปีนี้ โครงการ “ปลูกต้นกล้า ยาตราพุทธภูมิ” ได้จัดโครงการฯเป็นรุ่นที่ 2 นำกุลบุตรจำนวน 99 คน จากทั่วประเทศ ไปบรรพชาและปฏิบัติธรรม ที่วัดไทยพุทธคยา รัฐพิหาร ประเทศอินเดีย ระหว่างวันที่ 11–23 ต.ค.2560

โครงการนี้ สนง.กำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ, วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร, สนง.พระธรรมทูตสายอินเดีย-เนปาล, วัดไทยพุทธคยา,วัดนาคปรก และกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกันจัดขึ้น

การจัดโครงการปีนี้ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 และน้อมเกล้าเฉลิมพระเกียรติ พระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10

คณะกุลบุตรที่ได้รับการคัดเลือกปีนี้ 99 คน มีนักเรียนจาก โรงเรียนไทยรัฐวิทยา จังหวัดต่างๆ 30 คน เริ่มโกนหัวเป็นนาคเณรและปฏิบัติธรรมเตรียมตัวบรรพชา เมื่อวันที่ 6 ต.ค.2560 ที่วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร กทม.

จากนั้นวันที่ 11 ต.ค.2560 พระมหาธนเดช ธมฺมปญฺโญ ประธานกลุ่มใต้ร่มพุทธธรรม นายศรัณย์ และ นางภัทราวดี วิรุตมวงศ์ ประธานอุปถัมภ์โครงการ “ปลูกต้นกล้า ยาตราพุทธภูมิ” นำคณะนาคเณร 99 คน พร้อมญาติโยมโดยสารสายการบิน “ไทยสมายล์” ไปยังวัดไทยพุทธคยา ประเทศอินเดีย

วันแรก พระธรรมโพธิวงศ์ (วีรยุทฺโธ) หัวหน้าพระธรรมทูตสายประเทศอินเดีย-เนปาล และ พระครูปลัดโพธิวงศ์ วรวัฒน์ เลขานุการวัดไทยพุทธคยา พร้อมคณะสงฆ์ได้นำนาคเณรไปกราบและรายงานตัวต่อพระมหาเจดีย์พุทธคยา ปฏิบัติบูชาถวายสักการะต่อพระศรีมหโพธิ์ และพระแท่นวัชรอาสน์

ช่วงเช้าวันที่ 13 ต.ค. พระมหาธนเดช ธมฺมปญฺโญ ประธานกลุ่มใต้ร่มพุทธธรรม นายศรัณย์ และ นางภัทราวดี วิรุตมวงศ์ และ นายโก้ ธีรศักดิ์ นำคณะนาคเณรไปยังบริเวณใต้ต้นศรีมหาโพธิ์ เจดีย์พุทธคยา เพื่อเข้าพิธีบรรพชาโดยอัญเชิญพระบรม ฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 นำคณะนาคเณรเดินรอบพระมหาเจดีย์พุทธคยา

ก่อนเริ่มพิธีบรรพชา คณะผู้ร่วมโครงการ ผู้ปกครอง ญาติโยมและนาคเณร ร่วมถวายสักการะพระบรมฉายาลักษณ์ พระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 จากนั้น พระธรรมโพธิวงศ์ (วีรยุทฺโธ) หัวหน้าพระธรรมทูตสายประเทศอินเดีย-เนปาล ได้เป็นประธานในพิธีบรรพชาสามเณร 99 รูป ท่ามกลางความปลาบปลื้มของผู้ปกครอง ญาติโยมและผู้ที่ไปร่วมแสวงบุญ

รุ่งขึ้นสามเณรออกปฏิบัติตามกิจของสงฆ์ เดินบิณฑบาตจากหน้า วัดไทยพุทธคยา ไปยังชุมชนอโศก ที่มีชาวบ้านมารอใส่บาตรจำนวนมาก บางคนใส่บาตรแล้วเอามือแตะเท้าสามเณรด้วยความปลาบปลื้มใจ จากนั้นสามเณรเดินต่อไปยังพระมหาเจดีย์พุทธคยา สถานที่ตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า นำดอกไม้จันทน์นมัสการพระมหาเจดีย์พุทธคยา พร้อมอธิษฐานจิตถวายพระราชกุศลแด่ พระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9

ตลอดเวลา 12 วันบนดินแดนพุทธภูมิ สามเณรทั้ง 99 รูป จะได้ศึกษาปฏิบัติธรรมตามรอยองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ณ สังเวชนียสถาน 4 ตำบล คือสถานที่ ประสูติ ตรัสรู้ แสดงปฐมเทศนา และ ปรินิพพาน ซึ่งจะช่วยขัดเกลาจิตใจให้เป็นคนดีของสังคม

ผลที่ได้จากโครงการฯ นี้และเห็นแล้วจากรุ่นที่ 1 คือ เด็กและเยาวชนที่ผ่านการบวชเรียนปฏิบัติธรรม ได้รับการอบรมบ่มเพาะด้วยหลักธรรม เปลี่ยนชีวิตเป็นคนที่มีความคิดดี ปฏิบัติดี ต่อพ่อแม่และบุคคลอื่น ซึ่งจะสามารถเติบโตเป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติในอนาคต.

ศุภลักษ์ พวงเพชร

ปีนี้ โครงการ “ปลูกต้นกล้า ยาตราพุทธภูมิ” ได้จัดโครงการฯเป็นรุ่นที่ 2 นำกุลบุตรจำนวน 99 คน จากทั่วประเทศ ไปบรรพชาและปฏิบัติธรรม ที่วัดไทยพุทธคยา รัฐพิหาร ประเทศอินเดีย ระหว่างวันที่ 11–23 ต.ค.2560... 17 ต.ค. 2560 10:55 18 ต.ค. 2560 14:49 ไทยรัฐ