วันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

As large as life


ลุค (Luke) ประสบความสำเร็จในการพาคณะไปดูดินลีมง (limon) ซึ่งเป็นดินละเอียดที่เกิดจากการทับถมของฝุ่นทรายในภาคเหนือของฝรั่งเศส ทุกคนชมลุคกันใหญ่ ผู้อำนวยการอธิบายว่า Luke’s success was due in large part to his ability to speak French. ผู้อ่านท่านครับ in large part หรือ in large measure เป็นคำที่เป็นทางการอย่างมาก มีความหมายเท่ากับ mostly สิ่งที่ผู้อำนวยการพูดในที่ประชุมก็คือ ความสำเร็จของลุคส่วนใหญ่มาจากความสามารถในการพูดภาษาฝรั่งเศส

ตอนที่พรรคกู้ชาติของนายกึม ซกคา กำลังโด่งดัง ผมได้ยินฝรั่งคนหนึ่ง เล่าถึงสาเหตุความโด่งดังว่า The Cambodian National Rescue Party saw a rise in popularity, thanks in a large measure to its leader. พรรคกู้ชาติกัมพูชาได้รับความนิยมมากขึ้น ส่วนใหญ่มาจากผู้นำพรรค (คือ นายกึม ซกคา)

2 วลีที่ฝรั่งชอบใช้เมื่อพบใครคนใดคนหนึ่ง ในสถานที่ที่เราไม่คาดหวังว่าจะพบคือ large as life และ as large as life จอห์นเล่าให้ฟังว่า I turned a corner and there was Graham, as large as life. เมื่อเลี้ยวตรงหัวมุมก็พบแกรแฮม ไม่นึกว่าจะเจอเขาที่นั่นเลย

ส่วนวลี by and large ใช้เมื่อพูดโดยทั่วไปเกี่ยวกับใครบางคน หรือสิ่งบางสิ่ง เช่น Charities, by and large, do not pay tax. การบริจาคโดยทั่วไปไม่ต้องจ่ายภาษี หรือเด็กๆโดยทั่วไปมักเรียนภาษาได้เร็ว By and large, children acquire language relatively quickly.

นิติการุณย์ มิ่งรุจิราลัย
pasalok1998@gmail.com 

2 วลีที่ฝรั่งชอบใช้เมื่อพบใครคนใดคนหนึ่ง ในสถานที่ที่เราไม่คาดหวังว่าจะพบคือ large as life และ as large as life 17 ต.ค. 2560 10:36 17 ต.ค. 2560 14:29 ไทยรัฐ