วันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
พระเกียรติคุณขจรไกล

พระเกียรติคุณขจรไกล

โดย หมัดเหล็ก
18 ต.ค. 2560 05:01 น.
  • Share:


เนื่องในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร มิตรประเทศ ประมุขประเทศ ผู้แทนประเทศ ต่างสดุดีถึงพระเกียรติคุณของ ในหลวงรัชกาลที่ 9 ไม่ขาดสาย นอกจากมีประมุขและผู้นำหลายประเทศที่แสดงความจำนงร่วมพระราชพิธีแล้ว ยังน้อมนำพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของพระองค์ออกเผยแพร่ไปทั่วโลก

ถง เจิ้นหยวน ผู้แทนรัฐสำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ประจำประเทศไทย ได้ส่งจดหมายถึงสื่อมวลชนต่างๆ โดยระบุว่า ได้รับการเผยแพร่ข้อมูลจากกระทรวงการต่างประเทศ สาธารณรัฐจีน ไต้หวัน เกี่ยวกับ พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ขณะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐจีน ไต้หวัน ระหว่างวันที่ 5-8 มิถุนายน พ.ศ.2506 พร้อมด้วยบทความแสดงความอาลัย ที่ต้องการจะเผยแพร่ให้คนไทยได้เก็บไว้เป็นที่ระลึก

การเสด็จเยือน ไต้หวัน ครั้งนั้น ทั้งสองพระองค์ได้รับการถวายการต้อนรับโดยประธานาธิบดี เจียงไคเช็ค พร้อมด้วยมาดาม ซ่ง เหม่ยหลิง และข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ และประชาชนชาวไต้หวัน

บทความแสดงความอาลัยในหลวงรัชกาลที่ 9 จากรัฐบาลประเทศไต้หวัน มีความว่า พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงเป็นประมหากษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ในประวัติศาสตร์ชาติไทยยุคปัจจุบัน ตลอดระยะเวลา 70 ปี ที่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงครองราชย์ พระองค์ทรงห่วงใยและดูแลพสกนิกรอย่างใกล้ชิด ทรงทุ่มเทพระวรกายและสติปัญญาในการผลักดันการสาธารณสุขและความเป็นอยู่ของคนในชนบท โดยเฉพาะมีพระราชดำริในเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง นำมาซึ่งการปรับปรุงชีวิตความเป็นอยู่ของชาวไทย จึงเป็นที่เทิดทูนรักใคร่ของชาวไทยทุกคน

พระนามของพระองค์ ภูมิพล ที่ สมเด็จย่า ทรงตั้งให้ แปลว่า กำลังของแผ่นดิน ดังนั้น ตลอดเวลาที่ทรงครองราชย์ พระองค์จึงส่งเสริมการปฏิรูปการเกษตร และ รัฐบาลไต้หวัน ก็ได้มีโอกาสเข้าร่วมในการพัฒนาของโครงการหลวงและมูลนิธิโครงการหลวง มาตั้งแต่ต้นจวบจนทุกวันนี้เป็นเวลากว่า 40 ปี

ปี ค.ศ.1971 รัฐบาลไต้หวันได้จัดส่งพันธุ์ไม้ผลเมืองหนาวและเมล็ดพันธุ์ผักกว่า 2,000 ต้น มาทดลองปลูกในโครงการหลวงทางภาคเหนือ ปี ค.ศ.1972 โครงการหลวงนำคณะไปดูงานการปลูกไม้ผลเมืองหนาวที่ฟาร์มในไต้หวัน ค.ศ.1973 ส่งผู้เชี่ยวชาญเกษตรมาสำรวจพื้นที่ทางภาคเหนือของไทย เลือก ดอยอ่างขางและดอยปุย เป็นสถานที่ทดลองปลูกไม้ผลเมืองหนาวในโครงการหลวง และขยายการทดลองไปยังพืชผัก ไม้ดอก ปลูกป่า และการพัฒนาชุมชน จากการปลูกฝิ่นมาเป็นพืชเศรษฐกิจ จนประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงเป็นผู้นำชาวไทยก้าวไปข้างหน้ามาโดยตลอด ชาวโลกได้ประจักษ์ชัดแจ้งในพระปรีชาสามารถและผลงานอันใหญ่หลวงต่อสังคมโลก

ทรงสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์.

หมัดเหล็ก
mudlek@thairath.co.th