วันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ผู้ว่าฯ แต่งตั้ง–เลือกตั้ง


ขอแสดงความชื่นชมยินดีต่อ พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการ กทม. ที่แอ่นอกรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว และขอโทษประชาชน หลังจากเกิดน้ำท่วม กทม. อย่างฉับพลันใน 55 จุด เนื่องจากฝนตกหนักมากที่สุดในรอบ 30 ปี แม้ กทม. จะเตรียมพร้อมครบครัน แต่ก็ยังระบายน้ำได้ล่าช้า ทำให้ชาว กทม.ได้รับความเดือดร้อน ในการเดินทางในหลายจุด

ฝนที่กระหน่ำนครหลวงของประเทศ มีปริมาณฝนสูงสุดถึง 203 มม. จนเกิดวิกฤติน้ำรอการระบายเมื่อตอนเช้าวันเสาร์ที่ผ่านมา เป็นการตอกย้ำคำกล่าวของผู้ว่าราชการ กทม.คนก่อน ที่ว่าน้ำท่วมใน กทม. ไม่ใช่น้ำท่วมจริง แต่เป็น “น้ำรอการระบาย” เมื่อ กทม.ระดมกำลังระบายก็สามารถทำให้มวลน้ำหายไปในเวลาไม่กี่ชั่วโมงราวกับปาฏิหาริย์

แม้ผู้ว่าราชการ กทม.คนปัจจุบัน จะไม่ได้มาจากการเลือกตั้งของประชาชน แต่มาจากการแต่งตั้งของรัฐบาล คสช. ไม่ต้องรับผิดชอบต่อประชาชนโดยตรง แต่ได้แสดงความรับผิดชอบอย่างเต็มที่ อาจเป็นเพราะ พล.ต.อ.อัศวิน เคยได้รับการเลือกตั้งเป็นรองผู้ว่าราชการ กทม. เคยออกไปหาเสียงกับประชาชน จึงมีความรับผิดชอบและผูกพันกับชาว กทม.

ในทางทฤษฎี ผู้ว่าราชการที่มาจากการแต่งตั้ง แม้จะเป็นตำแหน่งทางการเมือง แต่มีสถานะคล้ายกับข้าราชการ มีรัฐบาล คสช.เป็นผู้บังคับบัญชา จึงต้องรับผิดชอบต่อรัฐบาลผู้มีอำนาจให้คุณให้โทษ โดยไม่มีพันธสัญญาใดๆกับชาว กทม. แต่ พล.ต.อ.อัศวิน แสดงให้เห็นว่าไม่ว่าจะมาจากเลือกตั้งหรือแต่งตั้ง ผู้บริหารประเทศก็อาจมีจิตสำนึกรับผิดชอบได้พอกัน

ตามปกติผู้บริหารหรือผู้ปกครองที่มาจากการเลือกตั้ง น่าจะมีความผูกพันและความรับผิดชอบต่อประชาชนมากกว่า เพราะประชาชนเป็นผู้แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประชาชนมีอำนาจให้คุณให้โทษ เสมือนเป็นผู้บังคับบัญชา สามารถตรวจสอบการทำหน้าที่ของผู้บริหาร และหากมีผลงานไม่ประทับใจ ประชาชนสามารถลงโทษด้วยการไม่เลือกกลับเข้ามา

ที่กล่าวมาข้างต้น เป็นกติกาในการปกครองระบอบประชาธิปไตย ที่ยึดหลักการว่า ผู้บริหารประเทศเข้าสู่อำนาจด้วยความเห็นชอบ หรือความยินยอมของประชาชน ที่เรียกว่า “การเลือกตั้ง” เป็นองค์ประกอบที่สำคัญอย่างหนึ่งของระบอบประชาธิปไตย ระบอบการปกครองของนานาประเทศเกือบทั้งหมดของโลก รวมทั้งไทยในภาวะปกติ

นอกจากเข้าสู่อำนาจด้วยความยินยอมของประชาชนแล้ว ระบอบประชาธิปไตยยังยึดหลักประกันสิทธิและเสรีภาพของประชาชน หลักนิติธรรม ถือว่ากฎหมายเป็นใหญ่เหนือคน หลักการตรวจสอบและถ่วงดุลอำนาจ เพื่อไม่ให้สายหนึ่งสายใดเหลิงอำนาจ และหลักการมีส่วนร่วมของประชาชน เชื่อว่าขณะนี้ประเทศไทยกำลังเดินตามเส้นทางคืนสู่ประชาธิปไตย.

แม้ผู้ว่าราชการ กทม.คนปัจจุบัน จะไม่ได้มาจากการเลือกตั้งของประชาชน แต่มาจากการแต่งตั้งของรัฐบาล คสช. ไม่ต้องรับผิดชอบต่อประชาชนโดยตรง แต่ได้แสดงความรับผดชอบอย่างเต็มที่ 17 ต.ค. 2560 09:42 18 ต.ค. 2560 10:11 ไทยรัฐ