วันอังคารที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

บัตรเชิญร่วมงาน

นางพัชราภรณ์ อินทรียงค์ ปลัดสำนักนายกฯ แสดงบัตรเชิญงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช ที่รัฐบาลจัดทำขึ้นเพื่อเชิญทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ.