วันจันทร์ที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เมินอาชีพรัฐหนุน กระอักต้นทุนสูง เกษตรกร แห่คืนที่ดิน ส.ป.ก. กว่า 10%

เกษตรกร แห่คืนที่ดินทำกินส.ป.ก. กว่า 10% เพราะต้องลงทุนสูง ไม่ถนัดอาชีพที่รัฐส่งเสริม ด้านเลขาฯ สปก. เตรียมปรับแผนปี 61 ให้สอดคล้องตรงวัตถุประสงค์ รับที่ผ่านมาเร่งดำเนินงาน จนขาดความรอบคอบ ทำให้เกิดปัญหา...

เมื่อวันที่ 16 ต.ค. นายสุรจิตต์ อินทรชิต เลขาธิการ สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) เปิดเผยว่า ส.ป.ก.เตรียมปรับแผนการดำเนินงานปี 2561 ให้สอดคล้องแผนบูรณาการงบประมาณของพล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.เกษตรและสหกรณ์ เนื่องจากส.ป.ก.เกี่ยวข้องแทบทุกโครงการ แต่ที่ผ่านมาส.ป.ก.ทำงานไม่ตรงกับวัตถุประสงค์การทำงาน ลืมหน้าที่ของตนเอง ในการจัดสรรที่ดินเพื่อเกษตรกรรม และการเพิ่มมูลค่าที่ดินให้เกษตรกร จึงทำให้งานไม่คืบหน้า

“ที่ผ่านมาแผนของส.ป.ก.ไม่ชัดเจน ตั้งแต่เรื่องของการจัดคนลงพื้นที่เกษตรในพื้นที่ส.ป.ก. เพราะที่ดินส.ป.ก. ต้องมีการจัดโครงสร้างพื้นฐาน เลือกอาชีพที่เหมาะสมกับพื้นทื่ ก่อตั้งสหกรณ์ขึ้นมาเพื่อบริหาร รวมถึงหาผู้จัดการโครงการ ซึ่งคุณสมบัติของเกษตรกร คือ ต้องไม่มีที่ดินอยู่เลย และถ้าได้ที่ดินต้องทำเกษตร ก็ต้องประกอบอาชีพตามที่รัฐระบุ ซึ่งบางครั้งอาชีพที่ส่งเสริมต้องลงทุนสูง จึงทำให้มีคนถอนตัวหรือคืนสิทธิ เพราะไม่ถนัดกับอาชีพที่ส่งเสริมจำนวนประมาณ 10% ”

ทั้งนี้ช่วงที่ผ่านมา ส.ป.ก.เร่งการดำเนินงานเนื่องจากเป็นเรื่องของกำหนดเวลาที่รัฐบาล คณะรักษาความปลอดภัย (คสช.) มีการประกาศใช้ม.44 ทำให้ทุกอย่างเร่ง บางครั้งขาดความรอบคอบ ดังนั้นจากนี้ต่อไป ส.ป.ก.จะทำงานให้รอบคอบ จะไม่ผูกติดกับเวลา แม้รัฐบาลจะมีการประกาศวันการเลือกตั้งเป็นปลายปี 2561 แล้ว ก็ไม่ถือว่าทุกอย่างต้องจบภายในรัฐบาลนี้ แต่ส.ป.ก.จะทำภายใต้เงื่อนไข ความรอบคอบ ถูกต้อง แม่นยำ ดังนั้นการทำงานของส.ป.ก.ที่ผ่านมา จึงไม่มีความชัดเจน ด้วยสาเหตุที่ไม่มีความรอบคอบ ไม่มีละเอียดในเนื้องาน ส่งผลให้งานการจัดสรรที่ดีส.ป.ก.ในช่วงที่ผ่านมา มีปัญหาเพราะตามแผนมีการจัดสรรที่ดินส.ป.ก. ในเวลา 2 ปี จำนวน 3 หมื่นไร่ ในพื้นที่ 7 จังหวัด และล่าสุดมีการจัดสรรไปแล้วจำนวน 10 แปลง มีการจัดคัดเลือกเกษตรกรที่จะได้รับแจกที่ดินด้วยความรีบร้อน ทำให้มีเกษตรกรมากกว่า 10% ขอคืนที่ดินของส.ป.ก.ที่ได้รับจัดสรรไป ทำให้ คณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัด (คปจ.) ต้องดำเนินการคัดเลือกเกษตรกรที่จะได้สิทธิเป็นเจ้าของที่ดินของส.ป.ก.ใหม่.

เกษตรกร แห่คืนที่ดินทำกินส.ป.ก. กว่า 10% เพราะต้องลงทุนสูง ไม่ถนัดอาชีพที่รัฐส่งเสริม ด้านเลขาฯ สปก. เตรียมปรับแผนปี 61 ให้สอดคล้องตรงวัตถุประสงค์ รับที่ผ่านมาเร่งดำเนินงาน จนขาดความรอบคอบ ทำให้เกิดปัญหา... 17 ต.ค. 2560 00:02 17 ต.ค. 2560 00:05 ไทยรัฐ