วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เราทุกคนมีดีและเราควรภาคภูมิใจที่เกิดมาเป็นคนไทย

ชฎาทิพ จูตระกูล กรรมการบริษัท ไอคอนสยาม จำกัด เล่าถึงแรงบันดาลใจว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ทรงเป็นแรงบันดาลใจอันยิ่งใหญ่ พระองค์ทรงสอนพวกเราทุกคนว่า “เราทุกคนมีดี และเราควรภาคภูมิใจที่เกิดมาเป็นคนไทย” ไม่ว่าจะทำอะไรก็ตาม เราต้องทำสิ่งที่ดีที่สุด ไม่ใช่เพื่อตัวเอง หรือไม่ใช่เพื่อบริษัท แต่เพื่อคุณประโยชน์ของสังคมและประเทศชาติเป็นสำคัญด้วย สำหรับดิฉันเรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ทำให้เรามองภาพกว้าง เรื่องที่ยากก็กลายเป็นง่าย ถ้าเอาใจเขามาใส่ใจเรา

ในการทำงานพระองค์ท่านบอกว่าเมื่อตั้งต้นแล้ว ก็ให้ตั้งใจไปไว้ที่งาน หรือเอางานมาไว้ข้างหน้าใจ แล้วใส่ทุกอย่างที่เป็นเรา ไม่ว่าจะเป็นความตั้งใจดี ความดี สติปัญญา ความสามารถ และความเพียรพยายามทั้งหมดเข้าไปในงาน เพื่อจะให้งานนั้นประสบความสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

ดังนั้นเราต้องทุ่มเท ทำอย่างดีที่สุดเพื่องานของเรา แน่นอนอุปสรรคหรือปัญหาเป็นเรื่องปกติ ดังนั้นไม่ว่าจะเกิดปัญหาอะไรขึ้น เราต้องมีความเพียร มานะ อดทน แล้วค่อยๆ แก้ปัญหานั้นด้วยสติปัญญา

จากนี้ไปจะพยายามทำทุกอย่างให้ดีที่สุด เพื่อสืบสานในสิ่งซึ่งทรงสอนไว้ ไม่เฉพาะแต่ตัวดิฉันเอง รวมถึงพนักงานในองค์กรทั้งหมด พร้อมจะน้อมนำพระราชดำรัสและสิ่งดีๆ ที่ทรงมอบไว้ให้กับคนไทยค่ะ

สถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์
น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้

ข้าพระพุทธเจ้า ชฎาทิพ จูตระกูล
กรรมการ บริษัท ไอคอนสยาม จำกัด

ชฎาทิพ จูตระกูล กรรมการบริษัท ไอคอนสยาม จำกัด เล่าถึงแรงบันดาลใจว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ทรงเป็นแรงบันดาลใจอันยิ่งใหญ่ พระองค์ทรงสอนพวกเราทุกคนว่า.... 16 ต.ค. 2560 18:26 16 ต.ค. 2560 18:57 ไทยรัฐ