วันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สุขภาพต้องพร้อม! แนะ 6 ข้อ ประชาชนร่วมงานถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ ควรทำ

การเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้สร้างความโศกเศร้าให้กับประชาชนชาวไทยเป็นอย่างมาก และเพื่อเป็นการถวายความอาลัยและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ประชาชนจะเดินทางมาร่วมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เป็นจำนวนมาก ดังนั้น กรมการแพทย์ จึงมีคำแนะนำสำหรับประชาชนที่จะเดินทางเข้าร่วมพระราชพิธีดังกล่าว

1.ศึกษาเส้นทางไป - กลับ อย่างละเอียด

2.เตรียมของใช้ส่วนตัว เช่น อาหารแห้ง น้ำดื่ม ยาประจำตัว เท่าที่จำเป็น

3.ผู้ร่วมงานทุกคน โดยเฉพาะผู้ป่วยเรื้อรัง ผู้สูงอายุ และเด็ก ควรเขียนชื่อ - สกุล หมายเลขโทรศัพท์ของญาติ/ผู้ที่ติดต่อได้ โรคประจำตัวที่เป็น ประวัติการแพ้ยาติดตัวไปด้วย

4.หากมาเป็นหมู่คณะ ผู้สูงอายุที่มากับญาติ ควรเขียนรายละเอียดตามข้อ 3 ให้ชัดเจน

5.พักผ่อนให้เพียงพอก่อนออกเดินทาง

6.วันเดินทางพก ขนม/น้ำดื่ม/หมวก/ร่ม/ยาดม และยาประจำตัว

ที่มา : กรมการแพทย์

กรมการแพทย์ แนะนำการเตรียมตัวให้พร้อมก่อนเข้าร่วมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ 16 ต.ค. 2560 15:14 17 ต.ค. 2560 10:54 ไทยรัฐ