วันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

โครงการมือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา จ่อมอบรายได้ สมทบทุนมูลนิธิ 2 รพ.ดัง

ผลตอบรับดี "โครงการมือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา" ประชาชนทั่วไป กลุ่มจิตอาสาต่างๆ เข้าร่วมโครงการ จัดเก็บมือถือเก่าที่ได้รับบริจาคตามจุดรับบริจาคทั่วประเทศกว่า 50,000 จุด นำรายได้จากการรีไซเคิลสมทบทุน รามาธิบดี ศิริราช

ภายหลังเปิดโครงการ "มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา" ได้มีผู้แทนจากหน่วยงานรัฐ ศิริราชมูลนิธิ มูลนิธิรามาธิบดี เข้าร่วมงาน จิตอาสา ผศ.พญ.สุชาดา กัมปนาทแสนยากร (ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร และกิจกรรมเพื่อสังคมศิริราชมูลนิธิ) เข้าร่วมในพิธี ต้อนรับจิตอาสาที่มาร่วมลงทะเบียน มีผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐที่เข้าร่วมโครงการร่วมเป็นเจ้าภาพ อาทิ จิตอาสาประชาชนทั่วไป กลุ่มจิตอาสารถตู้ รถแท็กซี่ มอเตอร์ไซค์รับจ้าง กลุ่มช่างภาพแห่งประเทศไทย กลุ่มจักรยานอาสา ที่เข้าร่วมโครงการ จัดเก็บมือถือเก่าที่ได้รับบริจาคตามจุดรับบริจาคทั่วประเทศกว่า 50,000 จุด ด้วยความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน

ผศ.พญ.สุชาดา เปิดเผยว่า ปัจจุบันได้รับบริจาคมือถือเก่าจากประชาชนทั่วประเทศเป็นจำนวนมาก โดยรายได้จากการรีไซเคิลในครั้งนี้ จะมอบให้กับโครงการช่วยผู้ป่วยที่ยากไร้ เพื่อให้ประชาชนชาวไทยได้ร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์ และทำความดี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 1. มูลนิธิรามาธิบดี เพื่อสมทบทุนสร้างอาคารสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ 2. ศิริราชมูลนิธิ เพื่อสมทบทุนสร้างอาคารนวมินทรบพิตร 84 พรรษา โดยกำหนดการมอบเงินบริจาคในวันที่ 5 ธันวาคม 2560 นี้

ผลตอบรับดี "โครงการมือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา" ประชาชนทั่วไป กลุ่มจิตอาสาต่างๆ เข้าร่วมโครงการ จัดเก็บมือถือเก่าที่ได้รับบริจาคตามจุดรับบริจาคทั่วประเทศกว่า 50,000 จุด นำรายได้จากการรีไซเคิลสมทบทุน รามาธิบดี ศิริราช 16 ต.ค. 2560 14:20 16 ต.ค. 2560 14:45 ไทยรัฐ