วันพุธที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
เด็กไทยบอกรักพ่อ ผ่านนิทาน บทกวี บทเพลง เป็นภาษาจีน

เด็กไทยบอกรักพ่อ ผ่านนิทาน บทกวี บทเพลง เป็นภาษาจีน

  • Share:

เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 กลุ่มบริษัทนานมี ได้จัดโครงการสำหรับเยาวชนไทยซึ่งเรียนภาษาจีน ได้แสดงความสามารถด้านภาษาจีน เป็นปีที่ 7 ในหัวข้อ “นิทาน...บทกวี...และบทเพลง...ถึงพ่อ” ทั้งนี้เนื่องจากพระอัจฉริยภาพด้านภาษาจีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ก่อให้เกิดแรงบันดาลใจแก่เด็กและเยาวชนไทยหันมาสนใจภาษาจีนมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพราะภาษาจีนเป็นภาษาที่มีการใช้ในการสื่อสารของคนทั่วโลกกว่า 1,300 ล้านคน อีกทั้งประเทศจีนได้ก้าวสู่ยุคใหม่ มีบทบาททางเศรษฐกิจและสังคมต่อประชาคมโลก

ปรีญาณี สุพุทธิพงศ์ รองกรรมการผู้จัดการ กลุ่มบริษัทนานมี กล่าวว่า ปีนี้มีเยาวชนเข้าร่วมโครงการถึง 330 ทีมจาก 170 สถาบันการศึกษาทั่วประเทศ โดยทุกการแสดงได้ร่วมเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 เด็กๆได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีและความรักเทิดทูนพระองค์ท่าน ขณะเดียวกันก็พร้อมสืบสานพระราชปณิธาน และยึดมั่นในความดี รู้จักปฏิบัติหน้าที่ เสียสละเพื่อส่วนรวมและประเทศชาติ

ด.ช.ฐศิษฐ์ ภัทรพรไพศาล

ด.ช.ฐศิษฐ์ ภัทรพรไพศาล หรือ น้องเทียน อายุ 9 ขวบ จาก ร.ร.นานาชาติกลอรี่สิงคโปร์ ผู้ชนะการประกวดรับรางวัลยอดเยี่ยมระดับชั้นประถมตอนต้น เล่าว่า ได้เลือกการเล่านิทาน ถ่ายทอดถึงเรื่องราวพระราชกรณียกิจ และโครงการต่างๆของในหลวง ร.9 เช่น โครงการแก้มลิง โครงการสวนจิตรลดา รวมทั้งประสบการณ์ครั้งหนึ่งในชีวิตที่ตนได้ไปถวายสักการะพระบรมศพ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ซึ่งแม้จะเหนื่อยและร้อนมาก แต่ก็ทำให้ตนได้เห็นความรักที่ประชาชนมีต่อพระองค์ท่าน สำหรับตัวผมเองแม้จะเป็นเด็ก แต่โตขึ้นใฝ่ฝันอยากเป็นครู และเป็นคนดี ทำหน้าที่ของตนให้ดีที่สุด น้อมนำและดำเนินรอยตามเบื้องพระยุคลบาท เป็นต้นแบบในการดำเนินชีวิตตลอดไป

ด.ช.ทักษิณ พรสกุลไพศาล

ด.ช.ทักษิณ พรสกุลไพศาล หรือ น้องตงตง อายุ 12 ปี จาก ร.ร.ตังเอ็ง จ.จันทบุรี ได้รับถ้วยพระราชทานรางวัลยอดเยี่ยมระดับชั้นประถมตอนปลาย เล่าว่า ได้เลือกท่องกลอน เพื่อสื่อสารและแสดงออกถึงความจงรักภักดีที่มีต่อในหลวง ร.9 ในชื่อบทกลอนว่า “เดินตามรอยพ่อ” เป็นเรื่องราวของลูกคนหนึ่งที่มีพ่อที่ดีคอยสอนสั่ง เป็นผู้นำครอบครัวที่ดี ลูกก็เติบโตขึ้นเป็นคนดี ทำตามคำสอนของพ่อ เช่นเดียวกับที่เราทุกคนเป็นคนไทย ซึ่งมีในหลวง ร.9 เป็นพ่อหลวงที่ทำประโยชน์ไว้มากมาย นับจากนี้เราในฐานะลูก ในฐานะพสกนิกรของแผ่นดินไทยต้องน้อมนำแนวพระราชดำริ พระบรมราโชวาท และพระราชดำรัส ซึ่งได้พระราชทานมาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต สืบสานพระราชปณิธาน สร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมที่ดีและน่าอยู่ ก่อให้เกิดเป็นพลังอันยิ่งใหญ่ในการพัฒนาชาติบ้านเมืองต่อไป.

การุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และปรีญาณี สุพุทธิพงศ์ ร่วมยินดีกับเยาวชนที่ชนะการประกวดนิทานและบทกวี.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้