วันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
มอบรางวัล 10 นักธุรกิจสตรีไทย ผู้ประกอบการผลงานโดดเด่นแห่งอาเซียน

มอบรางวัล 10 นักธุรกิจสตรีไทย ผู้ประกอบการผลงานโดดเด่นแห่งอาเซียน

  • Share:

คุณหญิงณัฐิกา วัธนเวคิน ร่วมยินดีกับสตรีดีเด่นแห่งอาเซียน อาทิ ดร.อุษณีย์ มหากิจศิริ ลีโอณีโอ, อลิสา พันธุศักดิ์ คุนผลิน, ระริน อุทกะพันธุ์ ปัญจรุ่งโรจน์.

ยกระดับความสามารถของสตรีไทยในเวทีอาเซียน สหพันธ์สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ได้คัดเลือกนักธุรกิจสตรีไทยเข้าร่วมประชุมเครือข่ายผู้ประกอบการสตรีอาเซียน (ASEAN Women Entrepreneurs’ Network) หรือ AWEN พร้อมรับมอบรางวัลผู้ประกอบการสตรีที่มีผลงานโดดเด่นแห่งอาเซียน (Outstanding ASEAN Women Entrepreneurs 2017) ที่จัดขึ้นที่กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ เมื่อเร็วๆนี้

โอกาสนี้ คุณหญิงณัฐิกา วัธนเวคิน ประธานสหพันธ์สมาคมฯ เปิดเผยว่า สหพันธ์สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทยฯ ได้รับมอบหมายจากกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ให้เป็นตัวแทนของประเทศไทย ในฐานะแกนนำผู้ประสานงานหลัก เข้าร่วมประชุม AWEN ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในแผนกิจกรรม พ.ศ.2554-2558 ของคณะกรรมการอาเซียนด้านสตรี (ASEAN Committee on Women) และแผนงานประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน พ.ศ.2554-2558 ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นเครือข่ายผู้ประกอบการสตรีในภูมิภาคอาเซียน ได้มีการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ รวมทั้งเสนอความคิดริเริ่ม รวมทั้งกิจกรรมการค้าเพื่อยกระดับความเสมอภาคระหว่างเพศ เสริมพลังและทักษะในการเป็นผู้ประกอบการสำหรับสตรีในภูมิภาคอาเซียน พร้อมกันนี้ได้คัดเลือกนักธุรกิจสตรีไทย 10 คนเข้าร่วมประชุมและรับมอบรางวัลผู้ประกอบการสตรีที่มีผลงานโดดเด่นแห่งอาเซียนด้วย ซึ่งในปี 2560 นี้ ได้มอบหมายให้ คุณเกษสุดา ไรวา เป็นประธานสรรหาและคัดเลือกสตรีนักธุรกิจเข้ารับรางวัล AWEN

อันได้แก่ นุสรา อัสสกุล บัญญัติปิยพจน์ ผู้แทนภาคธุรกิจประกันภัยและประกันชีวิต, อลิสา พันธุศักดิ์ คุนผลิน ผู้แทนภาคธุรกิจการท่องเที่ยวและสันทนาการ, ดร.อุษณีย์ มหากิจศิริ ลีโอณีโอ ผู้แทนภาคธุรกิจร้านอาหารและเครื่องดื่ม, รศ.ดร.พรรณวิภา กฤษฎาพงษ์ ผู้แทนภาคธุรกิจเครื่องสำอาง, กนิดา เสนีย์ และ วิริยา พรทวีวัฒน์ ผู้แทนภาคธุรกิจการเกษตร, พิมพ์ใจ ลี้อิสระนุกูล และ ศมน ชคัตธาดากุล ผู้แทนภาคธุรกิจประเภทผลิตชิ้นส่วนรถยนต์และยานยนต์, ปิยาภรณ์ แสนโกศิก ตัวแทนภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพย์, ระริน อุทกะพันธุ์ ปัญจรุ่งโรจน์ ผู้แทนภาคธุรกิจสื่อและสิ่งพิมพ์.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้