วันจันทร์ที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin


Large ที่สื่อถึง ใหญ่ สามารถนำไปขยายจำนวนได้ เช่น large sums of money เงินจำนวนมาก large amounts of coffee กาแฟจำนวนมาก หรือ a large number of students นักเรียนจำนวนมาก large มักจะสื่อถึง big in size, big in amount หรือ big in number

Large ขยายคนก็ได้ครับ เจ้าหน้าที่ตำรวจถามว่า ผู้ต้องสงสัยมีลักษณะอย่างไร ผู้เสียหายตอบว่า She is a large person. ผู้อ่านท่านครับ a large person จะมีลักษณะ tall สูง และ often fat มักจะอ้วน เขียนให้เข้าใจง่าย a large person ก็คือ คนตัวใหญ่และทั้งสูงทั้งอ้วน

ส่วนคำที่หมายถึง คนทั่วๆไป เป็นประชาชนพลเมืองโลก ฝรั่งมักจะใช้ the population at large, the public at large, the society at large หรือ the world at large อย่างเช่น The chemical pollution poses a threat to the population at large. มลพิษสร้างภัยคุกคามต่อประชาชนคนทั่วไป

Large ยังสื่อถึง โดยทั่วไป ไม่เฉพาะเจาะจง เช่น more general facts ข้อเท็จจริงโดยทั่วไป more general situations สถานการณ์โดยทั่วไป หรือ more general questions คำถามโดยทั่วไป

เจสส์ (Jesse) หยิบหนังสือขึ้นมาเล่มหนึ่ง แล้วก็พูดกับที่ประชุมว่า Dr.Nitiphum-thanat's book helps to explain the larger picture in ASEAN. หนังสือของ ดร.นิติภูมิธณัฐช่วยทำให้เห็นภาพอาเซียนได้กว้างมากขึ้น.

นิติการุณย์ มิ่งรุจิราลัย
pasalok1998@gmail.com 

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้