วันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เพราะน้ำคือชีวิต (ชาวบ้าน)


น้ำ...เป็นทรัพยากรธรรมชาติที่พระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงให้ความสำคัญต่อการบริหารจัดการเป็นอันดับต้นๆ

ดังพระราชดำรัส ณ สวนจิตรลดา เมื่อวันที่ 17 มี.ค.2529 ความตอนหนึ่งว่า

“...หลักสำคัญว่าต้องมีน้ำบริโภค น้ำใช้ น้ำเพื่อการเพาะปลูก เพราะว่าชีวิตอยู่ที่นั่น ถ้ามีน้ำคนอยู่ได้ ถ้าไม่มีน้ำคนอยู่ไม่ได้ ไม่มีไฟฟ้าคนอยู่ได้ แต่ถ้ามีไฟฟ้า ไม่มีน้ำ คนอยู่ไม่ได้...”

พระองค์ท่านทรงเข้าใจอย่างถ่องแท้ว่า “น้ำคือชีวิต”

จึงก่อเกิดโครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริจำนวนมากมายมหาศาลทั่วประเทศ

รวมถึงพระราชดำรัสในพิธีเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง “น้ำและการพัฒนา : น้ำเปรียบดังชีวิต” ณ โรงแรมแชงกรี-ลา เมื่อวันที่ 11 ธ.ค.2538 ความตอนหนึ่งว่า

“...การพัฒนาแหล่งน้ำนั้น ในหลักใหญ่ก็คือการควบคุมน้ำให้ได้ดังประสงค์ ทั้งปริมาณและคุณภาพ กล่าวคือ เมื่อปริมาณน้ำมากเกินไป ก็ต้องหาทางระบายออกให้ทันการ ไม่ปล่อยให้เกิดความเดือดร้อนเสียหายได้ และในขณะที่เกิดภาวะขาดแคลน ก็จะต้องมีน้ำกักเก็บไว้ใช้อย่างเพียงพอ ทั้งมีคุณภาพเหมาะสมแก่การเกษตร การอุตสาหกรรม และการอุปโภคบริโภค...”

ชี้ให้เห็นว่าพระราชดำรัสของพระองค์ท่านทรงทันกาลอยู่เสมอ

แต่พอเกิดวิกฤติด้านน้ำที ทุกรัฐบาลมักผุดเมกะโปรเจกต์ด้านจัดการน้ำขึ้นมาที

ไม่เว้นแม้แต่รัฐบาล คสช. ช่วงเข้ามาใหม่ๆดูเหมือนเอาจริงเอาจัง ผู้นำรัฐบาลพูดเป็นฉากๆ จะบริหารน้ำทั้งระบบครบวงจร

จนวันนี้ยังไม่เห็นมีอะไรเป็นชิ้นเป็นอัน

เอาเฉพาะในปี 2560 นี้ พื้นที่ลุ่มภาคกลาง น้ำท่วมแล้วแห้ง แห้งแล้วท่วมมา 5-6 รอบ เราได้ยินผู้มีอำนาจพูดแต่ว่าให้ทำใจ เพราะเป็นพื้นที่รับน้ำ จะหาทางเยียวยาให้

ต้องยืนยันตรงนี้ว่า ชาวบ้านในพื้นที่ทุกคนทราบดีว่าพื้นที่นี้เป็นที่รับน้ำ แต่ก็ควรแจ้งให้เขาทราบล่วงหน้าบ้าง เพราะไม่ใช่ภาวะน้ำป่าไหลหลาก แต่มันเกิดจากการบริหารจัดการที่ไร้ประสิทธิภาพของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะกรมชลประทาน ดูจะตกเป็นจำเลยมากที่สุด

ทั้งการแจ้งเตือนการระบายน้ำที่ไม่ชัดเจน ช่วงไหนฝนตกหนัก ก็เร่งระบายกันพรวดพราด

จนชาวบ้านพากันเอือมระอา มองด้วยความกังขา หรือต้องการใช้งบภัยพิบัติ

ที่สำคัญเกิดคำถามคาใจคนในพื้นที่แล้วว่า หรือต้องการให้ชาวบ้านอยู่ในภาวะจำยอมกับเมกะโปรเจกต์บริหารจัดการลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่าง มูลค่ากว่า 2.2 แสนล้านบาท

ที่มีบางคนจ้องตาเป็นมันอยู่ตอนนี้.

เพลิงสุริยะ

จึงก่อเกิดโครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริจำนวนมากมายมหาศาลทั่วประเทศ 16 ต.ค. 2560 09:50 16 ต.ค. 2560 12:32 ไทยรัฐ