วันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

แก้ที่ต้นตอ

เพราะปีนี้มีฝนตกหนักต่อเนื่องจนเกิดน้ำท่วมภาคเหนือ ภาคอีสาน ภาคกลาง (และกรุงเทพ) ยืดเยื้อนุงนังพันเต

ทำให้เกิดกระแสวิจารณ์การแก้ปัญหาน้ำของรัฐบาล คสช.ที่ดำเนินการไปแล้ว 3 ปี ยังเดินหน้าไม่เต็มลูกสูบ

ยังไม่เห็นความเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นรูปธรรม

ทั้งๆที่รัฐบาลนี้มีอำนาจเบ็ดเสร็จจัดการแก้ปัญหาต่างๆได้อย่างสะดวกโยธิน

“แม่ลูกจันทร์” เห็นด้วยว่า 3 ปีของการแก้ปัญหาน้ำอย่างยั่งยืนของรัฐบาล คสช.ยังไม่เห็นความก้าวหน้าที่เป็นรูปธรรม

โครงการลงทุนขนาดใหญ่เพื่อแก้ปัญหาน้ำระยะยาวยังไม่เริ่มดำเนินการ

แผนยุทธศาสตร์บริหารจัดการน้ำ “ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ” ก็ยังไม่สะเด็ดน้ำร้อยเปอร์เซ็นต์

มีแต่โครงการขุดลอกคลอง สร้างแก้มลิงเก็บน้ำขนาดเล็กๆ ซึ่งเป็นการแก้ปัญหาระยะสั้นเท่านั้นเอง

“แม่ลูกจันทร์” ชี้ว่า สาเหตุการแก้ปัญหาน้ำทั้งระบบของรัฐบาลไม่ก้าวหน้าเท่าที่ควร

เพราะยังไม่ปฏิรูปโครงสร้างหน่วยงานที่รับผิดชอบแก้ปัญหาน้ำ ซึ่งทำให้การทำงานของรัฐบาลล่าช้าอืดอาดเป็นเรือเกลือ

เนื่องจากมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องน้ำมากถึง 34 หน่วยราชการ แยกย้ายกระจายอยู่ถึง 9 กระทรวง

แถมแต่ละหน่วยงานก็ต่างคนต่างทำ แต่ละหน่วยงานได้รับการจัดสรรงบแก้ปัญหาน้ำของตัวเอง ไม่ได้บูรณาการแผนการทำงานให้สอดคล้องกัน ทำให้การขับเคลื่อนนโยบายแก้ปัญหาน้ำของรัฐบาลเกิดติดขัดไม่คล่องตัว

จนเกิดปัญหาเหยียบตาปลากันเองเป็นประจำ

“แม่ลูกจันทร์” ย้ำว่าถ้า “นายกฯ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา” ต้องการเห็นการแก้ปัญหาน้ำแบบบูรณาการครบวงจรให้เกิดผลสำเร็จเป็นรูปธรรม

ต้องเริ่มจากปฏิรูปโครงสร้างหน่วยงานของรัฐบาลที่กระจายอยู่ 34 หน่วยงาน 9 กระทรวงให้มีเอกภาพ มีประสิทธิภาพ มีความสอดคล้องคล่องตัว ไม่ซ้ำซ้อน หรือซ้อนทับกันเอง

การจัดตั้ง “สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ” ขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรีให้มีหน้าที่กำกับนโยบายการแก้ปัญหาน้ำของรัฐบาล ในภาพรวมยังไม่ใช่คำตอบที่ถูกต้อง

เพราะยังไม่มีผู้รับผิดชอบโดยตรง

ถ้าจะแก้ปัญหาให้ถูกจุด เกาให้ถูกที่คัน ท่านนายกฯ บิ๊กตู่ ควรจัดตั้ง “กระทรวงน้ำแห่งชาติ” ให้มีอำนาจหน้าที่แก้ปัญหาน้ำครบวงจร

โอนหน่วยงานที่มีหน้าที่เกี่ยวกับน้ำที่กระจายอยู่ถึง 34 หน่วยงาน ในสังกัด 9 กระทรวงให้ย้ายข้ามห้วยไปสังกัด “กระทรวงน้ำแห่งชาติ” มีรัฐมนตรีกำกับดูแลโดยตรง

ทำหน้าที่ขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์แก้ปัญหาน้ำของรัฐบาลครบวงจร

หรือ “พล.อ.ประยุทธ์” จะควบเก้าอี้รัฐมนตรีกระทรวงน้ำแห่งชาติเพิ่มอีกตำแหน่งก็เหมาะสมดี

หรือแต่งตั้ง “คนนอก” ที่มีความรู้เชี่ยวชาญด้านน้ำตัวจริงเสียงจริงเป็นรัฐมนตรี กระทรวงน้ำแห่งชาติ ก็เข้าท่าเหมือนกัน

“แม่ลูกจันทร์” สรุปว่าถ้าหากมี “กระทรวงน้ำแห่งชาติ” รับผิดชอบโดยตรง การแก้ปัญหาน้ำของรัฐบาลจะเกิดประสิทธิภาพคล่องตัว รวดเร็ว ทันใจไวไวควิกยิ่งกว่าที่ผ่านมา

เพราะจะมีทั้งกรมชลประทาน จากกระทรวงเกษตรฯ กรมทรัพยากรน้ำ จากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ กรมอุตุ
นิยมวิทยา จากกระทรวงไอซีที กรมบรรเทาสาธารณภัยจากกระทรวงมหาดไทย ฯลฯ เข้ามาอยู่ใต้หลังคาเดียวกัน

ท่านนายกฯ จะเห็นด้วยหรือไม่ เชิญตามสบายนะคุณโยม.

“แม่ลูกจันทร์”

“แม่ลูกจันทร์” สรุปว่าถ้าหากมี “กระทรวงน้ำแห่งชาติ” รับผิดชอบโดยตรง การแก้ปัญหาน้ำของรัฐบาลจะเกิดประสิทธิภาพคล่องตัว รวดเร็ว ทันใจไวไวควิกยิ่งกว่าที่ผ่านมา... 16 ต.ค. 2560 09:22 16 ต.ค. 2560 10:11 ไทยรัฐ