วันเสาร์ที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

กวาดรางวัลวิจัย

ทีมนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี สร้างชื่อให้กับประเทศด้วยการคว้า 10 รางวัลจากการประกวดงานวิจัยสิ่งประดิษฐ์ระดับนานาชาติและนำเสนอผลงาน (IWIS 2017) ครั้งที่ 11 ที่จัดขึ้น ณ กรุงวอร์ซอ สาธารณรัฐโปแลนด์.