วันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

กวาดรางวัลวิจัย

ทีมนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี สร้างชื่อให้กับประเทศด้วยการคว้า 10 รางวัลจากการประกวดงานวิจัยสิ่งประดิษฐ์ระดับนานาชาติและนำเสนอผลงาน (IWIS 2017) ครั้งที่ 11 ที่จัดขึ้น ณ กรุงวอร์ซอ สาธารณรัฐโปแลนด์.

ทีมนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี สร้างชื่อให้กับประเทศด้วยการคว้า 10 รางวัลจากการประกวดงานวิจัยสิ่งประดิษฐ์ระดับนานาชาติและนำเสนอผลงาน (IWIS 2017) ครั้งที่ 11 ที่จัดขึ้น ณ กรุงวอร์ซอ สาธารณรัฐโปแลนด์. 16 ต.ค. 2560 00:59 16 ต.ค. 2560 03:34 ไทยรัฐ