วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ทำดีเพื่อพ่อคัดแยกขยะทะลุ 4 หมื่นคน

นายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (สส.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดเผยว่า นับตั้งแต่สำนักพระราชวังได้เปิดให้ประชาชนเข้าร่วมถวายสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท แต่ละวันมีประชาชนจากทั่วทุกสารทิศหลั่งไหลเดินทางมาร่วมถวายสักการะพระบรมศพเป็นจำนวนมากได้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อการจัดการพื้นที่โดยรอบพระบรมมหาราชวัง โดยเฉพาะการเกิดปัญหาขยะในปริมาณที่มากขึ้นเป็นเงาตามตัว สส.จึงเข้าไปสนับสนุนให้เกิดการคัดแยกและการจัดการขยะรอบสนามหลวงอย่างเป็นระบบ ผ่านการดำเนินกิจกรรม “ทำดีเพื่อพ่อ จิตอาสารณรงค์คัดแยกขยะ” โดยจัดตั้ง “ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครฝ่ายจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม” และรับจิตอาสามาปฏิบัติหน้าที่รณรงค์ให้ประชาชนร่วมมือลดและจัดการขยะอย่างถูกวิธี

อธิบดี สส.กล่าวต่อว่า ปรากฏว่านับตั้งแต่วันที่ 18 ต.ค.2559 ถึงวันที่ 5 ต.ค.2560 มีประชาชนจิตอาสารณรงค์คัดแยกขยะเข้าร่วมจำนวน 44,400 คน นับเป็นความร่วมมือของทุกฝ่ายที่ช่วยกันทำให้ท้องสนามหลวง “หน้าบ้านของพ่อ” สะอาดเรียบร้อย เพื่อแสดงความรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ที่พวกเราพสกนิกรชาวไทยทุกคนมีต่อ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในฐานะที่ทรงเป็น “พระบิดาแห่งการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม”.

นายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (สส.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดเผยว่า นับตั้งแต่สำนักพระราชวังได้เปิดให้ประชาชนเข้าร่วมถวายสักการะพระบรมศพ 16 ต.ค. 2560 00:54 16 ต.ค. 2560 05:41 ไทยรัฐ