วันจันทร์ที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
จัดการจราจรพระราชพิธีฯ

จัดการจราจรพระราชพิธีฯ

  • Share:

บช.น.แจ้งข้อบังคับเจ้าพนักงานจราจรในเขตกรุงเทพฯ

เมื่อวันที่ 12 ต.ค.60 กองบัญชาการตำรวจนครบาล มีประกาศข้อบังคับเจ้าพนักงานจราจรในเขตกรุงเทพมหานครว่าด้วยการจัดการจราจรในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ดังนี้

1.ห้ามรถทุกชนิดเดิน ตั้งแต่วันที่ 24 ต.ค.60 ถึงวันที่ 29 ต.ค.60 ในถนนและซอยดังต่อไปนี้

1) ถนนหน้าหับเผย 2) ถนนหลักเมือง 3) ถนนมหาราช 4) ถนนท้ายวัง 5) ถนนเชตุพน 6) ถนนเศรษฐการ 7) ถนนพระพิพิธ 8) ถนนสนามไชย 9) ถนนราชดำเนินใน 10) ถนนพระจันทร์ 11) ถนนหน้าพระธาตุ 12) ถนนหน้าพระลาน 13) ถนนราชินี แยกตัดถนนพระอาทิตย์ถึงแยกผ่านภิภพลีลา 14) ถนนเจริญกรุง วงเวียนหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนถึงแยกสะพานมอญ 15) ถนนกัลยาณไมตรี แยกตัดถนนสนามไชยถึงสะพานช้างโรงสี 16) ซอยสราญรมย์

2.ห้ามจอดรถทุกชนิด ตั้งแต่วันที่ 24 ต.ค.60 ถึงวันที่ 29 ต.ค.60 ในถนนและซอยดังต่อไปนี้

1) ถนนหน้าหับเผย 2) ถนนหลักเมือง 3) ถนนมหาราช 4) ถนนท้ายวัง 5) ถนนเชตุพน 6) ถนนเศรษฐการ 7) ถนนพระพิพิธ 8) ถนนสนามไชย 9) ถนนพระจันทร์ 10) ถนนหน้าพระธาตุ 11) ถนนหน้าพระลาน 12) ถนนราชินี 13) ถนนอัษฎางค์ 14) ถนนเจริญกรุง 15) ถนนราชดำเนินใน 16) ถนนกัลยาณไมตรี 17) ถนนพระอาทิตย์ 18) ถนนจักรพงษ์ แยกบางลำพู ถึงจุดเชื่อมต่อถนนเจ้าฟ้า 19) ถนนเจ้าฟ้า แยกตัดถนนจักรพงษ์ ถึงแยกถนนพระอาทิตย์ 20) ถนนกรุงเกษม แยกสะพานขาว ถึงแยกกษัตริย์ศึก 21) ถนนพระสุเมรุ จุดเชื่อมต่อถนนพระอาทิตย์ (ซอยลำพู) ไปถึงแยกบางลำพู 22) ซอยพระยาเพชร 23) ซอยสราญรมย์

3.กำหนดให้รถทุกชนิดเดินได้ทางเดียว ตั้งแต่วันที่ 24 ต.ค.60 ถึงวันที่ 29 ต.ค.60 ในถนนดังต่อไปนี้

1) ถนนพระสุเมรุ จากจุดเชื่อมต่อถนนพระอาทิตย์ (ซอยลำพู) ถึงแยกบางลำพู 2) ถนนจักรพงษ์ จากแยกบางลำพู ถึงจุดเชื่อมต่อถนนเจ้าฟ้า 3) ถนนเจ้าฟ้า จากแยกตัดถนนจักรพงษ์ ถึงแยกตัดถนนพระอาทิตย์ 4) ถนนพระอาทิตย์ จากถนนเจ้าฟ้า (ใต้สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า) ถึงซอยลำพู

4.ห้ามรถทุกชนิดเลี้ยวขวา ตั้งแต่วันที่ 24 ต.ค.60 ถึงวันที่ 29 ต.ค.60 ในถนนดังต่อไปนี้

1) ถนนเจริญกรุง ไปทางถนนสนามไชย 2) ถนนจักรพรรดิพงษ์ ไปทางถนนราชดำเนินนอก

5. ถนนราชดำเนินนอก ตั้งแต่พระลานพระราชวังดุสิต ถึงแยกผ่านฟ้าลีลาศ ห้ามรถทุกชนิดเดิน และห้ามจอดรถทุกชนิด ระหว่างวันที่ 25 ต.ค.60 ถึงวันที่ 26 ต.ค.60 และกำหนดให้จัดการจราจร ดังนี้

1) ช่องทางคู่ขนานฝั่งทิศตะวันออก (ด้านกองทัพภาคที่ 1) กำหนดให้เป็นเส้นทางรถฉุกเฉิน และรถที่ได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ 2) ช่องทางคู่ขนานฝั่งทิศตะวันตก (ด้านกระทรวงศึกษาธิการ) กำหนดให้เป็นทางเดินเท้าสำหรับประชาชน

6.ถนนราชดำเนินกลาง ตั้งแต่แยกผ่านฟ้าลีลาศ ถึงแยกผ่านพิภพลีลา ห้ามรถทุกชนิดเดินและห้ามจอดรถทุกชนิด ระหว่างวันที่ 25 ต.ค.60 ถึงวันที่ 26 ต.ค.60 และกำหนดให้จัดการจราจร ดังนี้

1) ช่องทางเดินรถฝั่งทิศเหนือขาออก (ด้านธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาราชดำเนิน) ติดกับเกาะกลางถนน 2 ช่องจราจร กำหนดให้เป็นเส้นทางรถฉุกเฉินและรถที่ได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ 2) ช่องทางเดินรถฝั่งทิศเหนือขาออก (ด้านธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาราชดำเนิน) ถัดจากเกาะกลางถนน 2 ช่องจราจร กำหนดให้เป็นทางเดินเท้าสำหรับประชาชน

7.ถนนสมเด็จพระปิ่นเกล้า ตั้งแต่แยกอรุณอมรินทร์ ถึงแยกผ่านพิภพลีลา ห้ามรถทุกชนิดเดิน และห้ามจอดรถทุกชนิด ระหว่างวันที่ 25 ต.ค.60 ถึงวันที่ 26 ต.ค.60 และกำหนดให้จัดการจราจร ดังนี้

1) ช่องทางเดินรถฝั่งทิศเหนือขาเข้า (ด้านฝั่งพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป์) ติดกับเกาะกลางถนน 1 ช่องจราจร กำหนดให้เป็นเส้นทางรถฉุกเฉินและรถที่ได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ 2) ช่องทางเดินรถฝั่งทิศเหนือขาเข้า (ด้านพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป์) ถัดจากช่องทางฉุกเฉิน กำหนดให้เป็นทางเดินเท้าสำหรับประชาชน 3) ช่องทางเดินรถฝั่งทิศใต้ขาออก (ด้านสนามหลวง) ทุกช่องทางจราจรกำหนดให้เป็นเส้นทางรถฉุกเฉินและรถที่ได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ

8.เส้นทางขบวนอัญเชิญพระบรมศพฯ ห้ามรถทุกชนิดเดิน และห้ามจอดรถทุกชนิด ในวันที่ 25 ต.ค.60 ถึงวันที่ 26 ต.ค.60 ในถนนดังต่อไปนี้

1) ถนนลูกหลวง 2) ถนนหลานหลวง แยกผ่านฟ้าลีลาศ ถึงแยกสะพานขาว 3) ถนนศรีอยุธยา แยกวัดเบญจฯ ถึงแยก พล.1 4) ถนนพิษณุโลก แยกพาณิชยการ ถึงแยกวังแดง 5) ถนนกรุงเกษม แยกประชาเกษม ถึงแยกเทวกรรม 6) ถนนจักรพรรดิพงษ์ แยกแม้นศรี ถึงแยก จปร. 7) ถนนวิสุทธิกษัตริย์ แยก จปร. ถึงแยกวิสุทธิกษัตริย์ 8) ถนนนครสวรรค์ แยกผ่านฟ้าลีลาศ ถึงแยกนางเลิ้ง 9) ถนนตะนาว แยกถนนพระสุเมรุ ถึงแยกศาลเจ้าพ่อเสือ 10) ถนนดินสอ แยกสะพานเฉลิมวันชาติ ถึงแยก กทม. 11) ถนนมหาไชย แยกสำราญราษฎร์ ถึงแยกป้อมมหากาฬ 12) ถนนพระสุเมรุ แยกป้อมมหากาฬ ถึงแยกสะพานเฉลิมวันชาติ 13) ถนนราชินี แยกปากคลองตลาด ถึงแยกผ่านพิภพลีลา 14) ถนนอัษฎางค์ แยกพระพิทักษ์ ถึงแยกผ่านพิภพลีลา 15) ถนนมหาราช แยกพระจันทร์ ถึงแยกปากคลองตลาด 16) ถนนคู่ขนานลอยฟ้า ตั้งแต่ทางร่วมสะพานพระราม 8 ถึงทางขึ้นสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า

9. ถนนกรุงเกษม จากแยกสะพานขาว ถึงแยกกษัตริย์ศึก กำหนดให้รถทุกชนิดเดินได้ทางเดียว ในวันที่ 25 ต.ค.60 ถึงวันที่ 26 ต.ค.60.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้