วันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

จิตอาสา ทำดีเพื่อพ่อ รณรงค์คัดแยกขยะรอบสนามหลวง ทะลุ 4.4 หมื่นคน

ปรบมือให้ จิตอาสา ทำดีเพื่อพ่อ รณรงค์คัดแยกขยะรอบสนามหลวง ช่วงเปิดให้กราบพระบรมศพ รวม 353 วัน ยอดทะลุ 4.4 หมื่นคน มี 5 รายเข้าร่วม มาทำหน้าที่มากกว่า 200 ครั้ง...

นายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กล่าวในพิธีปิดศูนย์ประสานงานอาสาสมัคร (Volunteer for DAD) ฝ่ายจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม กิจกรรม “ทำดีเพื่อพ่อ จิตอาสารณรงค์คัดแยกขยะ” ณ ท้องสนามหลวง ว่า นับตั้งแต่สำนักพระราชวังได้เปิดให้ประชาชนเข้าร่วมถวายสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ได้มีประชาชนเดินทางมาเป็นจำนวนมาก ซึ่งได้เกิดปัญหาขยะในปริมาณที่มากขึ้นโดยรอบพระบรมมหาราชวัง ที่ผ่านมาพล.อ.สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงได้มอบหมายให้เข้าไปสนับสนุน กรุงเทพมหานคร และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ดำเนินการคัดแยกและจัดการขยะรอบสนามหลวงอย่างเป็นระบบ ผ่านการดำเนินกิจกรรมดังกล่าว และรับจิตอาสามาปฏิบัติหน้าที่รณรงค์ให้ประชาชนร่วมมือในการลดและจัดการขยะอย่างถูกวิธี

ทั้งนี้ได้อบรมเรื่องการจัดการและคัดแยกขยะให้แก่อาสาสมัคร ทำหน้าที่สื่อสารกับประชาชนที่มาถวายสักการะพระบรมศพ ให้มีวินัยในการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง เพื่อลดปริมาณขยะ โดยอาสาสมัครจะกระจายไปประจำจุดที่ตั้งถังขยะรอบสนามหลวง รวมทั้งมีหน่วยอาสาสมัครเคลื่อนที่ และอาสาสมัครที่ลงทำงานในเต็นท์ เพื่อคอยให้คำแนะนำการคัดแยกขยะ 3 ประเภทก่อนทิ้ง คือ เศษอาหาร ขยะทั่วไป และขยะรีไซเคิล ซึ่งนับตั้งแต่วันที่ 18 ต.ค. ถึงวันที่ 5 ต.ค. มีประชาชนจิตอาสารณรงค์คัดแยกขยะเข้าร่วม จำนวน 44,400 คน โดยในช่วงเวลา 353 วัน มีผู้เข้าร่วมเป็นจิตอาสารณรงค์คัดแยกขยะมากกว่า 200 ครั้ง จำนวน 5 คน ได้แก่ 1.นางจินตนา เจียรสุธรรมกุล จำนวน 340 ครั้ง 2.นายศราวุธ สุนทะโรจน์ จำนวน 271 ครั้ง 3.นางชนัยทิพย์ ศรีเจริญ จำนวน 247 ครั้ง 4.นางสาวแสงรัตน์ ลัชชะเดช จำนวน 245 ครั้ง และ 5.นายปวรปรัชญ์ สันติเศรษฐ์ชัย จำนวน 211 ครั้ง

"นับเป็นความร่วมมือของทุกฝ่ายที่ช่วยกันทำให้ท้องสนามหลวง “หน้าบ้านของพ่อ” สะอาดเรียบร้อย เพื่อแสดงความรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ที่พวกเราพสกนิกรชาวไทยทุกคนมีต่อ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในฐานะที่ทรงเป็นพระบิดาแห่งการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม" นายรัชฎา กล่าว.

ปรบมือให้ จิตอาสา ทำดีเพื่อพ่อ รณรงค์คัดแยกขยะรอบสนามหลวง ช่วงเปิดให้กราบพระบรมศพ รวม 353 วัน ยอดทะลุ 4.4 หมื่นคน มี 5 รายเข้าร่วม มาทำหน้าที่มากกว่า 200 ครั้ง... 15 ต.ค. 2560 22:42 15 ต.ค. 2560 22:44 ไทยรัฐ