วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
กรธ.พร้อมพิจารณาก.ม.ป.ป.ช.ตามคำร้อง คาดเสร็จสัปดาห์นี้ ส่งไม้ต่อ สนช.

กรธ.พร้อมพิจารณาก.ม.ป.ป.ช.ตามคำร้อง คาดเสร็จสัปดาห์นี้ ส่งไม้ต่อ สนช.

  • Share:

กรธ.คาดปรับ ก.ม. ป.ป.ช.ตามคำร้องเสร็จภายในสัปดาห์นี้ ก่อนส่งไม้ต่อ สนช. ขณะที่ "ธิติพันธุ์" ขอสู้ปมหั่นหน้าที่ สตง.ลั่นหากแพ้เตรียมตั้ง กมธ.ร่วม

เมื่อวันที่ 15 ต.ค. 60 นายอุดม รัฐอมฤต โฆษกกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) กล่าวว่า ในวันที่ 16-17 ต.ค. กรธ.จะพิจารณา พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ว่า มีประเด็นอะไรที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่ ตามที่ ป.ป.ช.ได้ร้องเรียนมา บางประเด็นเห็นว่า เราได้คิดดูอย่างรอบคอบแล้วว่า ไม่ขัดรัฐธรรมนูญ แต่เมื่อมีการทักท้วงมาจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรง ต้องมาพิจารณากันให้ชัดอีกครั้ง อาทิ ประเด็นที่จะให้หน่วยงานใดเป็นหน่วยงานที่ตรวจสอบป.ป.ช.ได้นั้น คงจะต้องตั้งคณะกรรมการไต่สวนอิสระเพื่อตรวจสอบ ป.ป.ช. จริง

ส่วนประเด็นที่ ป.ป.ช.ท้วงติงมาว่า กรธ.เขียนกฎหมายให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) และ คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (คตง.) ในการตรวจสอบ ป.ป.ช.นั้น ตรงนี้ กรธ.ต้องมาพิจารณากันอีกครั้งให้ชัดเจนว่า มีมาตราใดที่เราไปเขียนไว้ว่าอย่างนั้นจริงหรือไม่ ซึ่ง กรธ.จะพิจารณาเสร็จภายในสัปดาห์นี้ และส่งให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ต่อไป

ขณะที่ นายธิติพันธุ์ เชื้อบุญชัย กรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) ในฐานะกรรมาธิการวิสามัญ พิจารณาร่าง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) กล่าวถึงการปรับปรุงและแก้ไขเนื้อหาของร่าง พ.ร.บ.ซึ่งเตรียมเข้าที่ประชุม สนช. วันที่ 19 ต.ค.ว่า มีหลายประเด็นของเนื้อหาที่ปรับปรุงที่ไม่สามารถยอมต่อการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงได้ โดยเฉพาะ มาตรา 7 วรรคสาม ว่าด้วยอำนาจของผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินที่มีหน้าที่ตรวจสอบเจ้าหน้าที่ของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ที่กระทำทุจริตต่อหน้าที่หรือทำผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ ที่ กมธ.เสียงข้างมากให้ตัดออกทั้งวรรค

โดย กรธ. เห็นว่าเป็นประเด็นที่ยอมไม่ได้ และหากในชั้นประชุม สนช. วาระสอง และวาระสาม ไม่สามารถนำบทบัญญัติดังกล่าวคืนร่างเดิมได้ จะเป็นประเด็นที่ กรธ.ขอตั้ง กมธ.ร่วมกัน 3 ฝ่ายทันที เพราะบทบัญญัติที่ถูกปรับเปลี่ยนนั้นอาจเป็นประเด็นที่ทำให้ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญใหม่ และทำลายส่วนของการตรวจสอบถ่วงดุลการทำงานของเจ้าหน้าที่ ป.ป.ช. ทั้งนี้ ตนขอให้สื่อมวลชนช่วยตรวจสอบด้วยว่า ที่ผ่านมากรณีที่มีผู้ร้องเรียนเจ้าหน้าที่ ป.ป.ช. แล้ว ทางสำนักงานสามารถตรวจสอบหรือดำเนินการใดๆ ได้มากน้อยเพียงใด

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้