วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

กรมชลฯ ยัน คงระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยา 2,600 ลบ.ม./วินาที

กรมชลประทานยืนยัน ยังคงระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยา อยู่ในเกณฑ์ 2,600 ลบ.ม./วินาที ไม่มีการแอบเพิ่มระบายในช่วงกลางคืน ...

วันที่ 15 ตุลาคม ​​ดร.สมเกียรติ ประจำวงษ์ อธิบดีกรมชลประทาน กล่าวยืนยันถึงการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยา จังหวัดชัยนาท ว่า กรมชลประทานยังคงระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาในเกณฑ์ 2,600 ลบ.ม./วินาที โดยคงระดับน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาที่ระดับ +16.80 เมตร(รทก.) และได้ระบายน้ำผ่านระบบชลประทานโดยเพิ่มการรับน้ำเข้าฝั่งตะวันตกและฝั่งตะวันออก รวมทั้งสองฝั่ง 531 ลบ.ม./วินาที ยืนยันไม่ได้มีการเร่งปล่อยน้ำผ่านท้ายเขื่อนเจ้าพระยา หรือปล่อยน้ำเพิ่มในเวลากลางคืนแต่อย่างใด

​ส่วนปริมาณน้ำที่ไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาที่มากกว่า 2,600-2,616 ลบ.ม./วินาที อยู่ในช่วงตั้งแต่เช้าวันที่ 14-15 ตุลาคม 2560 และระดับน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยา ณ เวลา 06.00 น. ตั้งแต่วันที่ 12-15 ตุลาคม 2560 มีระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นรวม 18 เซนติเมตร

โดยสาเหตุที่อาจจะทำให้ระดับน้ำด้านท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้น มีปัจจัยเสริมจากปริมาณฝนที่ตกในพื้นที่ด้านท้ายเขื่อนเจ้าพระยา ในช่วงวันที่ 11–14 ตุลาคม 2560 ซึ่งมักจะมีฝนตกในช่วงบ่ายถึงค่ำมาตลอด ทำให้มีปริมาณน้ำไหลลงมาเติมในแม่น้ำเจ้าพระยาได้ และกรมชลประทาน โดยสำนักงานชลประทานที่ 12 ได้รายงานสถานการณ์น้ำและประสานงานกับจังหวัดชัยนาท สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชัยนาท ฝ่ายความมั่นคง รวมไปถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ให้รับทราบ เพื่อแจ้งเตือน และสร้างความเข้าใจให้กับประชาชนในพื้นที่ที่จะได้รับผลกระทบมาโดยตลอด.

กรมชลประทานยืนยัน ยังคงระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยา อยู่ในเกณฑ์ 2,600 ลบ.ม./วินาที ไม่มีการแอบเพิ่มระบายในช่วงกลางคืน ... 15 ต.ค. 2560 16:37 15 ต.ค. 2560 16:50 ไทยรัฐ