วันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ภาพความทรงจำ


ตลอดระยะเวลากว่าหนึ่งปี นับตั้งแต่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เสด็จสวรรคตเมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2559 จวบจนกระทั่งปัจจุบัน

ได้มีการบันทึกภาพเหตุการณ์การเดินทางมาถวายสักการะพระบรมศพ รวมถึงการทำกิจกรรมจิตอาสาในด้านต่างๆ ที่ประชาชนมุ่งปฏิบัติเพื่อเป็นเครื่องระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้

สมเด็จพระเจ้าอยู่ จึงมีพระราชดำริที่จะให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการประมวลภาพเหตุการณ์แห่งความทรงจำเหล่านี้ไว้

เพื่อรวบรวมไว้เป็นเครื่องแสดงให้เห็นถึงความจงรักภักดีและความศรัทธาของปวงเหล่าพสกนิกรที่มีต่อในหลวงรัชกาลที่ 9 อันจะเป็นหลักฐานสำคัญทางประวัติศาสตร์ของชาติ

โดยมีพระราชดำริให้มีการนำภาพที่จัดส่งมาทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย ไปจัดแสดงให้ประชาชนได้ร่วมกันน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อประชาชนและประเทศชาติตลอดไป

โดยประชาชนสามารถส่งภาพได้ไม่เกินคนละ 10 ภาพ และมีความละเอียดของภาพไม่เกิน 3 เมกะไบต์ ระบุชื่อและนามสกุลของผู้ถ่ายภาพ วัน เวลา และสถานที่ของภาพ พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ

ส่งทางอีเมลมาที่ photoking9@gmail.go.th  หรือส่งทางเว็บไซต์ที่ https://photoking9.ohm.go.th 
หรือส่งทางไปรษณีย์ที่สำนักงานราชเลขานุการในพระองค์ 904 พระที่นั่งอัมพรสถาน ถนนราชสีมา แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300

หรือที่ฝ่ายทะเบียนกองกลาง อาคาร 601 สำนักพระราชวัง (สนามเสือป่า) ถนนศรีอยุธยา แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300

หรือที่กองเผยแพร่พระราชกรณียกิจ สำนักพระราชวัง อาคารศาลาลูกขุนใน ถนนหน้าพระลาน แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

สามารถจัดส่งภาพเป็น 2 ช่วงคือ ช่วงแรกภาพที่ถ่ายตั้งแต่วันที่ 13 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2560 ช่วงที่สอง ภาพที่ถ่ายหลังพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 สอบถามที่โทร.0-2220-7200 ต่อ 3401-3407.

“วีระชัย ฉัตรใบโพธิ์”

แจ๋วริมจอ
jaewrimjor@gmail.com 

โดยประชาชนสามารถส่งภาพได้ไม่เกินคนละ 10 ภาพ และมีความละเอียดของภาพไม่เกิน 3 เมกะไบต์ ระบุชื่อและนามสกุลของผู้ถ่ายภาพ วัน เวลา และสถานที่ของภาพ พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ 15 ต.ค. 2560 14:50 15 ต.ค. 2560 14:50 ไทยรัฐ