วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนฯ พระราชทานสิ่งของช่วยผู้ประสบภัย อ.บ้านตาขุน

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนฯ พระราชทานสิ่งของช่วยผู้ประสบภัย อ.บ้านตาขุน

  • Share:

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงพระกรุณาโปรดให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบสิ่งของพระราชทาน ช่วยเหลือผู้ประสบภัย อ.บ้านตาขุน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน และเป็นกำลังใจที่ดีในการประกอบอาชีพ...

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 15 ต.ค. ที่ศาลาประภาภิรมย์ เขื่อนรัชชประภา อ.บ้านตาขุน จ.สุราษฎร์ธานี ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงพระกรุณาโปรดให้ นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธีมอบสิ่งของพระราชทาน ตามโครงการ หนึ่งใจ... ช่วยเหลือผู้ประสบภัย ให้กับประชาชนอำเภอบ้านตาขุนที่ประสบภัย ผ่านมูลนิธิมิราเคิลออฟไลฟ์ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ทั้งนี้ อ.บ้านตาขุน ประกอบด้วย 4 ตำบล ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพด้านการเกษตรและการท่องเที่ยว พืชเกษตรที่สำคัญ ได้แก่ ยางพาราและปาล์มน้ำมัน ส่วนสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญ ได้แก่ เขื่อนรัชชประภา ซึ่งปัญหาที่สำคัญของประชาชนอำเภอบ้านตาขุน คือ ปัญหาฝนทิ้งช่วงในฤดูแล้ง และปัญหาอุทกภัยในฤดูฝน ทำให้พืชผลทางการเกษตรได้รับความเสียหาย

สำหรับผู้เข้ารับพระราชทานสิ่งของ ประกอบด้วย พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 10 รูป ประชาชนที่ประสบภัย จำนวน 500 คน และเยาวชนเข้ารับพระราชทานทุนการศึกษา จำนวน 60 คน ซึ่งต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เป็นล้นพ้น ที่พระราชทานสิ่งของช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของราษฎร ทำให้มีขวัญและกำลังใจที่ดี มีจิตใจที่เข้มแข็งในการประกอบอาชีพต่อไป.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้