วันพุธที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
‘ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ นำพาพัฒนาชีวิตให้ดีขึ้น’

‘ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ นำพาพัฒนาชีวิตให้ดีขึ้น’

  • Share:

นายธนินท์ เจียรวนนท์ ประธานอาวุโส บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด เล่าความประทับใจที่มีต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ว่า พระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงห่วงใยพสกนิกร ตลอดเวลาที่ทรงครองราชย์ ทรงตรากตรำพระวรกาย เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรทั่วประเทศโดยมิได้ ทรงเห็นแก่ความเหนื่อยยากแม้แต่น้อยทำให้พระองค์ทรงรับรู้ปัญหาต่าง ๆ และพยายามหาทางช่วยเหลือโดยเฉพาะเกษตรกรที่มีฐานะยากจน พระองค์จึงทรงตั้งโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหลายพันโครงการเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้อาณาประชาราษฎร์

ผมได้รับพระมหากรุณาธิคุณหลายครั้งหลายครา โปรดเกล้าฯให้เข้าเฝ้าฯ อย่างใกล้ชิด จึงได้น้อมนำกระแสพระราชดำรัสและแนวพระราชดำริมาสู่การปฏิบัติ เริ่มตั้งแต่รับสนองงานในโครงการฟาร์มส่วนพระองค์หาดทรายใหญ่ที่ ต.เขาเต่า อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ เมื่อ พ.ศ. 2514 เป็นโครงการสำหรับขยายพันธุ์สัตว์เลี้ยงเพื่อพระราชทานให้กับราษฎรในพื้นที่ใกล้เคียง

และต่อมาเมื่อวันที่ 5 ธ.ค. พ.ศ. 2530 ในโอกาสที่พระองค์มีพระชนมพรรษาครบ 5 รอบ พนักงานและผู้บริหารได้ร่วมบริจาคเงินทุนเริ่มต้นกว่า 20 ล้านบาท ก่อตั้งมูลนิธิพัฒนาชีวิตชนบท เพื่อดำเนินกิจกรรมอันเกิดประโยชน์สูงสุดแก่พี่น้องเกษตรกรไทยเป็นหลัก สนองแนวพระราชดำริ ช่วยเหลือพี่น้องชาวไทยให้อยู่ดีกินดีเพื่อแสดงความจงรักภักดี ถวายแด่พระองค์ท่าน

นอกจากนี้ผมยังได้รับสนองโครงการพระราชดำริอีกหลายโครงการ อาทิ ปลาทับทิม ซึ่งเกิดจากแนวพระราชดำริของพระองค์ท่านที่พระราชทานแก่ผม เพื่อพัฒนาปรับปรุงสายพันธุ์ปลานิลจิตรลดาที่ได้รับจากมกุฎราชกุมารแห่งประเทศญี่ปุ่นเมื่อ พ.ศ. 2508 ให้เป็นปลาที่มีคุณค่าเชิงเศรษฐกิจที่เกษตรกรสามารถนำไปเพาะเลี้ยงเป็นอาชีพได้

จากนั้นปี พ.ศ. 2532 เราจึงพัฒนาปรับปรุงสายพันธุ์ปลานิลจิตรลดา โดยนำมาผสมข้ามพันธุ์กับสายพันธุ์ชั้นเลิศจากต่างประเทศ ได้แก่ สหรัฐอเมริกา ไต้หวัน และอิสราเอล ทำให้ได้สายพันธุ์ปลาชนิดใหม่ที่มีคุณสมบัติดีเด่น เหมาะเป็นปลาเนื้อเศรษฐกิจที่มีคุณภาพสูง


พระองค์ทรงรับรู้ปัญหาต่าง ๆ
และพยายามหาทางช่วยเหลือ
โดยเฉพาะเกษตรกรที่มีฐานะยากจน


ด้วยเหตุที่เป็นปลาที่มีผิวสีแดงอมชมพู จึงได้รับพระราชทานนามจากพระองค์ว่า “ปลาทับทิม” เมื่อวันที่ 22 ม.ค. พ.ศ. 2541 จนวันนี้ปลาทับทิมได้กลายเป็นที่รู้จักและนิยมบริโภค สร้างงาน สร้างอาชีพให้แก่เกษตรกรเป็นจำนวนมาก

“พระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงมีต่อประชาชนเปรียบประดุจสายฝนที่ให้ความชุ่มชื้นแก่ผืนแผ่นดินไทยหลากหลายกิจกรรมที่องค์กรและเหล่าพนักงาน ร่วมแรงร่วมใจดำเนินตามรอยเบื้องพระยุคลบาท โดยน้อมนำแนวพระราชดำริ มาสานต่ออย่างจริงจังและต่อเนื่อง เปรียบเป็นเพียงหยดน้ำเล็ก ๆ ที่พร้อมใจไหลรวมกันเป็นสายธาร เพื่อสานต่อจุดมุ่งหมายของสายฝนแห่งพระมหากรุณาธิคุณให้คงอยู่คู่ผืนแผ่นดินไทยตลอดไป ผมและองค์กรภาคภูมิใจอย่างยิ่งที่ได้ก่อกำเนิดบนผืนแผ่นดินไทยภายใต้ร่มพระบรมโพธิสมภาร ขอน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ ตามรอยเบื้องพระยุคลบาทตราบนิรันดร์”

สถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์
น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้

ข้าพระพุทธเจ้า นายธนินท์ เจียรวนนท์
ประธานอาวุโส บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด
และบริษัทในเครือ