วันจันทร์ที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบรอบ 1 ปี วันสวรรคต ร.9

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงประเคนภัตตาหารแด่ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (อัมพร อมฺพโร) และพระสงฆ์ในการพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลครบรอบ 1 ปี วันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เป็นวันที่สอง เมื่อวันที่ 14 ต.ค. 2560 ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง.