วันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ไม่ย่อท้อ

ประชาชนยังคงเข้ามาในท้องสนามหลวงอย่างต่อเนื่อง แม้ต้องยืนรอต่อเป็นแถวยาวในสภาพอากาศที่ฝนตกสลับแดดออก แต่ทุกคน ต่างมาด้วยจิตใจมุ่งมั่น ที่จะได้นำพวงมาลัยดอกไม้ สดมาถวายสักการะหน้าซุ้มพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ บริเวณถนนหน้าพระลาน หน้าพระบรมมหาราชวัง.

ประชาชนยังคงเข้ามาในท้องสนามหลวงอย่างต่อเนื่อง แม้ต้องยืนรอต่อเป็นแถวยาวในสภาพอากาศที่ฝนตกสลับแดดออก แต่ทุกคน ต่างมาด้วยจิตใจมุ่งมั่น ที่จะได้นำพวงมาลัยดอกไม้ สดมาถวายสักการะหน้าซุ้มพระบรมฉายาลักษณ์ 15 ต.ค. 2560 01:19 15 ต.ค. 2560 03:29 ไทยรัฐ