วันพุธที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
นร.ไทยรัฐวิทยา ร่วมบรรพชาสามเณร 99 รูป ถวายเป็นพระราชกุศล'ในหลวง ร.9'

นร.ไทยรัฐวิทยา ร่วมบรรพชาสามเณร 99 รูป ถวายเป็นพระราชกุศล'ในหลวง ร.9'

  • Share:

กลุ่มนักเรียนไทยรัฐวิทยา จำนวน 28 คน ร่วมบรรพชาสามเณร 99 รูป ใต้ต้นศรีมหาโพธิ์ ตามโครงการปลูกต้นกล้า ยาตราพุทธภูมิ รุ่นที่ 2 ณ ประเทศ อินเดีย-เนปาล เพื่อถวายเป็นพระราชกศล'ในหลวง ร.9'

เมื่อเวลา 9.00 น.วันที่ 13 ต.ค.60 ตามเวลาท้องถิ่นประเทศอินเดีย พระมหาธนเดช ธมฺมปญฺโญ ประธานกลุ่มใต้ร่มพุทธธรรม นายศรัณย์ และนางภัทราวดี วิรุตมวงศ์ ประธานอุปถัมภ์ โครงการปลูกต้นกล้า ยาตราพุทธภูมิ โก้ ธีรศักดิ์ นำ กุลบุตร ทั้ง 99 คน เดินทางจากวัดไทยพุทธคยา เข้าประตู โพธิมณฑล เจดีย์พุทธคยา เพื่อทำพิธีบรรพชาใต้ต้นศรีมหาโพธิ์ ตามโครงการปลูกต้นกล้า ยาตราพุทธภูมิ รุ่นที่ 2 ณ ประเทศ อินเดีย-เนปาล ระหว่างวันที่ 11-23 ต.ค.2560 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และน้อมเกล้าเฉลิมพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร โดยมีนักเรียนจากโรงเรียนไทยรัฐวิทยา เข้าร่วมโครงการ 28 คน

ทั้งนี้ หลังจากเหล่ากุลบุตร ทั้ง 99 คน ถึงบริเวณใต้ต้นศรีมหาโพธิ์ พระธรรมโพธิวงศ์ เจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยา หัวหน้าพระธรรมทูต สายประเทศอินเดีย-เนปาล ประธานฝ่ายสงฆ์ ได้นำกุลบุตร ทั้ง 99 คน สวดมนต์ภาวนา เพื่อให้เหล่ากุลบุตร เข้าใจในหลักของธรรมะ ก่อนที่ นายศรัณย์ และนางภัทราวดี ประธานฝ่ายฆราวาส เปิดกรวยดอกไม้ถวายสักการะ พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และร่วมกันประกอบพิธีบรรพชาเพื่อจารึกประวัติศาสตร์ในถิ่นกำเนิดพระพุทธสานา ท่ามกลางชาวพุทธที่มาแสวงบุญตามรอยพระศาสดา และผู้ปกครองที่เดินทางมาด้วย ต่างซาบซึ้ง จากอานิสงส์การบวชของลูกหลาน และภาคภูมิใจที่ได้มีส่วนแห่งการสร้างเมล็ดพันธุ์ที่ดีของสังคม จากนี้ สามเณรทั้ง 99 รูป จะได้ศึกษาปฏิบัติธรรมในดินแดนพุทธภูมิ เป็นเวลา 10 วัน ก่อนที่จะกลับไปที่ปฏิบัติธรรมที่ประเทศไทย ในวันที่ 22 ต.ค.นี้

นายสราวุฒิ สีนอนเนตร อายุ 15 ปี นักเรียน ชั้น ม.3 นักเรียนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 81 (บ้านหนองไทยศูนย์) จ. หนองบัวลำภู หนึ่งในผู้ร่วมโครงการ กล่าวว่า ก่อนอื่นผมต้องขอบคุณมูลนิธิไทยรัฐ และคณะครู และผู้จัดโครงการ ที่ให้โอกาสได้มาร่วมโครงการ บรรพชาสามเณร ตามโครงการปลูกต้นกล้า ยาตราพุทธภูมิ รุ่นที่ 2 โครงการนี้เป็นโครงการที่ดี ที่ทำให้เด็กซึ่งเป็นเด็กบ้านนอกคนหนึ่งได้เดินทางมายังดินแดนศูนย์ร่วมพระพุทธสานา และได้มีโอกาสได้บวชใต้ต้นศรีมหาโพธิ์ ซึ่งเป็นสถานที่สำคัญอีกแห่งหนึ่ง ของการกำเนิดพระพุทธศาสนา ดีใจที่ได้มาเดินทางมาอินเดียและได้ไปทัศนศึกษา สถานที่ดินแดนกำเนิดพระพุทธศาสนา ซึ่งสถานที่ชอบ คือ ถ้ำดงคสิริ จากนี้นี้ผมจะนำความรู้ต่างๆ ไปพัฒนาโรงเรียน เช่น พัฒนาการเดินของเด็ก การนั่งสมาธิ การทานข้าว และไปนำพัฒนาการใช้ชีวิตของตนเอง ต่อไป.

ภายหลังจากเมื่อวันที่ 13 ต.ค.60 สามสามเณรทั้ง 99 รูป ซึ่งเข้าร่วมบรรพชา ในโครงการ ปลูกต้นกล้ายาตราพุทธภูมิ รุ่นที่ 2 ใต้ตนศรีมหาโพธิ์ เพื่อบันทึกประวัติศาสตร์ในแดนพุทธภูมิ ตามจุดมุ่งหมายของโครงการ ไปแล้วนั้น

โดยในช่วงเช้า 14 ต.ค.หลังจากทำวัดเช้า นายศรัณย์ และนางภัทราวดี วิรุตมวงศ์ ประธานอุปถัมภ์ โครงการปลูกต้นกล้า ยาตราพุทธภูมิ ได้นำสามาเณร ทั้ง 99 รูป ออกปฏิบัติตามกิจของสงฆ์ คือ การออกเดินบิณฑบาต จากหน้าวัดไทยพุทธคยา เข้าไปในชุมชนอโศก เพื่อเป็นอีกหนึ่งบทเรียนที่ไม่สามารถหาในบทตำราได้ เพราะทำให้ได้เห็นวิถีชีวิตความเป็นอยู่ บ้านเรือนของชาวคยา ที่สร้างด้วยดิน ฉาบด้วยมูลโค เหมือนสมัยพุทธกาล ตลอดจนการใช้ชีวิตแบบเรียบง่าย ไม่จำเป็นต้องมีเครื่องอำนวยความสะดวกสบาย ก็สามารถดำเนินชีวิตอย่างมีความสุขได้ ระหว่างทาง มีชาวบ้าน นำข้าวสวย ผลไม้ ขนม ของพื้นเมือง มายืนรอใส่บาตรเป็นระยะ หลายคนเมื่อใส่บาตรแล้ว จะเอามือแตะที่เท้าของสามเณร เป็นการแสดงถึงความเคารพสูงสุด

ทั้งนี้ สามเณร เดินผ่านลานกาลจักร ไปถึงพระมหาเจดีย์พุทธคยา สถานที่ตรัสรู้ ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ แล้วผ่านชุมชนมหาโพธิ์ซึ่งมีตลาดพุทธคยา ก่อนที่จะไปยังจุดข้ามแม่น้ำเนรัญชรา ซึ่งเป็นแม่น้ำที่กว้างใหญ่และมีความสำคัญทางพุทธประวัติ เนื่องจากสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ก็เคยเดินข้ามมาแล้ว ขณะที่ยังไม่ได้ตรัสรู้ พระองค์ได้รับข้าวมธุปายาส ในถาดทองคำจากนางสุชาดา หลังเสวยข้าวมธุปายาส ได้ลอยถาดทองคำอธิฐานจิต หากจะตรัสรู้ ขอให้ถาดไหลทวนน้ำ และเหตุอัศจรรย์ก็เกิดขึ้น ถาดทองคำไหลทวนน้ำแล้วจมลง ซึ่งเกิดขึ้นที่แม่น้ำเนรัญชลาบริเวณนี้

จากนั้นพระพุทธเจ้า ในขณะนั้นคือ นักบวช ก็เดินข้ามแม่น้ำไปยังใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์อีกฝั่ง ก่อนจะตรัสรู้เป็นศาสดาของศาสนาพุทธ ปัจจุบันมีความตื้นเขินจนสามารถเดินผ่านได้ ก่อนที่จะเดินลัดเลาะเข้าไปในชุมชน ซึ่งส่วนใหญ่ทำการเกษตร ปลูกผัก เลี้ยงวัว เดินไปจนถึง สถูป ที่สร้างโดยพระเจ้าอโศกมหาราช เพื่อเป็นสัญลักษณ์ว่านี่ คือ บริเวณ บ้านของนางสุชาดา ลูกสาวคหบดีเศรษฐีใหญ่ ผู้ปรุงข้าวมธุปายาด ถวายเจ้าชายสิททัตถะ โดยนำข้าวไปเคี่ยวกับน้ำนมโค ที่เลี้ยงในป่าชเอม ซึ่งเป็นสมุนไพรชนิดหนึ่ง เมื่อสามเณรมาถึง มีพุทธศาสนิกชนรอใส่บาตรรอบสถูป จากนั้นก็ถวายภัตตาหารเพลบริเวณนี้ แล้วสวดมนต์ รอบสถูป ในช่วงบ่าย วันเดียวกันมีกิจกรรมศึกษาสัตตมหาสถาน คือ สถานที่สำคัญ 7 แห่ง ที่พระพุทธเจ้าเสด็จประทับเสวยวิมุตติสุข หลังจากได้ตรัสรู้ เป็นเวลาแห่งละ 1 สัปดาห์ ซึ่งอยู่บริเวณพระมหาเจดีย์พุทธคยา และกิจกรรมสำคัญในวันนี้ คือ นำดอกไม้จันทน์อธิษฐานจิต ขณะนมัสการพระมหาเจดีย์พุทธคยา ระลึกถึงผลบุญที่ได้กระทำในวันนี้ ถวายพระราชกุศล แด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้