วันอังคารที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

อ๋อย ชี้ สังคมไทย ขาดการพัฒนาความคิด ความเชื่อ ต่อปชต.มายาวนาน

"จาตุรนต์" ชี้ บ้านเมืองเป็นประชาธิปไตยได้ ต้องช่วยกันพัฒนาทำความเข้าใจหลักการ แนวคิด บนสิทธิเสรีภาพจาตุรนต์ ฉายแสง ให้เข้มแข็งมากขึ้น อ้าง ปัญหาที่เด่นชัดในรอบ 10 กว่าปีมานี้ คือ เรื่องความยุติธรรม 

วันที่ 14 ต.ค. นายจาตุรนต์ ฉายแสง อดีต รองนายกรัฐมนตรี แกนนำพรรคเพื่อไทย กล่าวเนื่องในโอกาสครบรอบ 44 ปี 14 ตุลา ว่า การรำลึกถึงเหตุการณ์เดือนตุลา เป็น 2 เหตุการณ์ต่อเนื่องกัน คือ เหตุการณ์วันที่ 14 ตุลาคม 2516 และ 6 ตุลาคม 2519 โดยเกิดขึ้นเนื่องจากบ้านเมืองถูกปกครองโดยระบอบเผด็จการมายาวนาน และมามีเปิดให้มีการเลือกตั้ง ประชาชนมีสิทธิเสรีภาพมากขึ้นอยู่เป็นเวลาสั้นๆ โดยในช่วงปี 2512-2514 และนำไปสู่ระบอบเผด็จการอีก ทำให้ประชาชนได้มีประสบการณ์จากการที่มีประชาธิปไตย และมีสิทธิเสรีภาพขึ้นมาบ้าง แต่เมื่อการปกครองระบอบเผด็จการ มีการใช้อำนาจโดยมิชอบ เกิดการทุจริตคอร์ปชัน ตรวจสอบได้ยาก และเกิดการปิดกั้นเสรีภาพในการเรียกร้องให้รัฐบาลแก้ปัญหาประชาชน ทำให้เกิดความไม่พอใจของประชาชนอย่างกว้างขวาง และเมื่อประชาชนรวมพลังกันก็ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสังคมได้มาก และมีความหมายต่อเนื่องมากยาวนาน

นายจาตุรนต์ กล่าวว่า แต่ว่าในปี 2519 เมื่อชนชั้นนำไม่อาจยอมรับการพัฒนาทางความคิดและกติกาของสังคมที่เปิดกว้างขึ้น ส่ิงที่เป็นปัญหาและเป็นตราบาปต่อสังคมครั้งสำคัญ เกิดขึ้นเมื่อคนชนชั้นนำเลือกที่จะใช้อำนาจ และกำลังความรุนแรง เข้าจัดการประชาชนที่มีความเห็นต่าง นำไปสู่การสังหารหมู่ และการรัฐประหาร ในวันที่ 6 ตุลาคม 2519 สังคมไทยถลำลึกไปสู่ความขัดแย้งและความรุนแรงครั้งใหญ่ ใช้เวลาอีกหลายปีกว่าที่จะคลี่คลายไปได้ ซึ่งก็ให้บทเรียนแก่ทุกฝ่าย ฝ่ายชนชั้นนำได้บทเรียนว่า การมุ่งแต่ใช้กำลังเข้าปราบปราม มีแต่เพิ่มความขัดแย้งมากขึ้น จึงมีแนวคิดที่จะหาทางเปิดช่องให้ผู้ที่เห็นต่างกันสามารถอยู่ร่วมกันได้ และในที่สุดความขัดแย้งในช่วงนั้นถือว่า ได้คลี่คลายไป

ทั้งนี้ ในส่วนของประชาชนในช่วงหลังนี้ อาจต้องมีข้อสังเกตว่า การต่อสู้ของประชาชน ถ้าจะให้มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น และยั่งยืน ก็จำเป็นต้องปรึกษาหาแนวทางที่สอดคล้องกับการพัฒนาของโลกและสังคมไทย ต้องมีหลักการสำคัญๆ ที่เป็นสากล ขณะเดียวกันต้องทำความเข้าใจกับสังคมไทยให้ดีพอด้วย มิฉะนั้นการต่อสู้นั้นก็ไม่สามารถทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีได้

เมื่อถามว่า บทเรียนการเมืองในอดีต กับความขัดแย้งในปัจจุบัน จะทำให้คนไทยก้าวผ่านวิกฤติต่างๆ ที่เป็นอยู่ได้หรือไม่ นายจาตุรนต์ กล่าวว่า ปัจจุบันสังคมไทยซับซ้อนมากขึ้น การสรุปบทเรียนในอดีตก็จะเป็นประโยชน์ที่สังคมจะใช้ทำให้เกิดการพัฒนาเปลี่ยนแปลง และป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายอย่างในอดีต แต่บทเรียนนี้ก็เป็นเพียงส่วนหนึ่ง สังคมคงจะต้องเรียนรู้จากบทเรียนระยะใกล้ และสภาพสังคมในปัจจบันเป็นหลัก ถ้าหากจะพูดถึงความเป็นประชาธิปไตย ส่ิงที่ขาดมาเป็นเวลายาวนาน คือ ขาดการพัฒนาความคิด ความเชื่อต่อระบอบประชาธิปไตย โดยเฉพาะความเชื่อว่า ประชาชนสามารถปกครองตนเองได้ หรือเห็นความสำคัญของสิทธิเสรีภาพ เรื่องนี้ต้องทำความเข้าใจมากขึ้น

"แต่สำหรับสังคมไทยในยุคใกล้ 10 กว่าปีมานี้ เรื่องสำคัญอีกเรื่อง ซึ่งความจริงเป็นส่วนสำคัญของระบอบประชาธิปไตย ด้วย คือ เรื่องของความยุติธรรม ในอดีตเมื่อ 40 กว่าปีก่อน ปัญหาความยุติธรรมอาจไม่เด่นชัดเท่ากับปัจจุบัน มีความจำเป็นที่ผู้ที่ต้องการให้บ้านเมืองเป็นประชาธิปไตย ต้องช่วยกันพัฒนาแนวความคิด หลักการหรือระบบที่ประชาธิปไตย ให้มีความเข้มแข็งมากขึ้น" นายจาตุรนต์ กล่าว...

"จาตุรนต์" ชี้ บ้านเมืองเป็นประชาธิปไตยได้ ต้องช่วยกันพัฒนาทำความเข้าใจหลักการ แนวคิด บนสิทธิเสรีภาพให้เข้มแข็งมากขึ้น อ้าง ปัญหาที่เด่นชัดในรอบ 10 กว่าปีมานี้ คือ เรื่องความยุติธรรม 14 ต.ค. 2560 23:25 15 ต.ค. 2560 00:07 ไทยรัฐ