วันเสาร์ที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
บริการแหล่งเรียนรู้ใจกลางเมือง

บริการแหล่งเรียนรู้ใจกลางเมือง

  • Share:

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดี มทร.ธัญบุรี เปิดเผยว่า มทร.ธัญบุรี ได้รับมอบพื้นที่จากศูนย์การค้าบางซื่อ จังชั่น เพื่อใช้ในการจัดตั้งศูนย์ Innovation & Knowledge Center บริเวณชั้น 1 เป็น Office เพื่อคอยประสานงานกับภาค SMEs และในอีก 3 เดือนข้างหน้าทางศูนย์การค้าฯยังเตรียมที่จะมอบพื้นที่อีกประมาณ 2,000 ตารางเมตร บน ชั้น 7 ให้เปิดเป็น Office สำหรับเป็นศูนย์ Innovation & Knowledge Center ให้คำปรึกษาภาคความรู้และเป็นศูนย์การเรียนรู้บ่มเพาะ และประสานงานให้กับกลุ่ม SMEs ซึ่งการดำเนินการในเรื่องนี้ มทร.ธัญบุรี ได้ร่วมมือกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME Bank) ในการบ่มเพาะผู้ประกอบการ Start up SMEs โครงการ Turnaround ทั่วประเทศ โดยได้มีการจัดการอบรม SMEs E-commerce ให้กับประชาชนที่สนใจ รวมถึงได้เข้ามารับบริการงานวิจัยกับมหาวิทยาลัยเพื่อนำไปใช้ต่อยอดธุรกิจ Start up SMEs ให้ดียิ่งขึ้น

ด้าน ดร.อภิญาณ์ หทัยธรรม รองผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) เปิดเผยว่า ปัจจุบัน อพวช.มีพิพิธภัณฑ์เปิดให้บริการอยู่ 3 พิพิธภัณฑ์ ซึ่งตั้งอยู่ที่ คลอง 5 อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี สำหรับคนในเมืองอาจจะไม่สะดวกในการเดินทางมาใช้บริการ ดังนั้น ทางศูนย์การค้าบางซื่อ จังชั่น จึงได้มอบพื้นที่ประมาณ 1,000 ตารางเมตร ให้กับทาง อพวช. เพื่อใช้ในการจัดแสดงนิทรรศการ จำนวน 2 เรื่อง ได้แก่ นิทรรศการ “ยุคมนุษย์ครองโลก” และ “นิทรรศการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน” รวมถึงจัดพื้นที่เป็นลานกิจกรรมแห่งการเรียนรู้ “Maker Space” สำหรับเด็กๆและเยาวชนอีกด้วย.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้