วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
พลิกฟื้นเศรษฐกิจระดับชุมชน “พพ.” สานต่อพระราชดำริโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก

พลิกฟื้นเศรษฐกิจระดับชุมชน “พพ.” สานต่อพระราชดำริโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก

  • Share:

นายประพนธ์ วงษ์ท่าเรือ อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เปิดเผยว่า พพ.ได้สานต่อแนวทางพระราชดำริ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 เรื่องการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้า จากโครงการพลังน้ำขนาดเล็กในการผลิตไฟฟ้า และสามารถเก็บกักน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภคในชุมชน รวมถึงการใช้น้ำเพื่อการเกษตร เพื่อทำให้ชุมชนมีรายได้ทั้งการจำหน่ายไฟฟ้า และอาชีพทางการเกษตรก่อให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจในระดับชุมชน

ทั้งนี้ พพ.มีแผนก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็ก และขนาดเล็กมาก รวม 33 โครงการ ในระยะ 5 ปีข้างหน้า รวมกำลังผลิต 7,372 กิโลวัตต์ ซึ่งมีโครงการที่สำคัญ อาทิ โรงไฟฟ้าพลังน้ำแม่กำปอง จังหวัดเชียงใหม่ โรงไฟฟ้าพลังน้ำไอกาเปาะ จังหวัดนราธิวาส โรงไฟฟ้าพลังน้ำคลองทุ่งเพล จังหวัดจันทบุรี การดำเนินการเรื่องดังกล่าว พพ.เน้นให้ประชาชนในพื้นที่มีส่วนร่วมในการบริหารโรงไฟฟ้าพลังน้ำ คือ ให้คนในพื้นที่มีส่วนร่วมบริหาร โรงไฟฟ้าพลัง น้ำระดับหมู่บ้าน ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ป่า ในรูปแบบการผลิตเองและใช้เอง หรือนำไฟฟ้าส่วนที่เหลือจำหน่ายเข้าระบบ โดยให้ประชาชนเป็นผู้บริหารจัดการ พร้อมบำรุงรักษา พพ.จะเป็นพี่เลี้ยงและส่งเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญด้านการบำรุงรักษาเครื่องจักรไปให้ความช่วยเหลือซ่อมแซมเครื่องจักร

“หมู่บ้านหรือชุมชนที่ต้องการเข้าร่วมโครงการ สามารถยื่นเรื่องเข้ามายังส่วนราชการ ผ่านอำเภอ จังหวัด และพลังงานจังหวัด ไปจนถึงการดำเนินงานก่อสร้างเอง ซึ่งการก่อสร้าง ต้องผ่านการตรวจสอบหลักเกณฑ์ตามข้อกำหนดของภาครัฐ และภาครัฐจะสนับสนุนจัดหาวัสดุอุปกรณ์ อาทิ หิน ปูนซีเมนต์ ทราย ซึ่งปัจจุบัน ประเทศไทยมีโรงไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็ก 23 แห่ง กำลังการผลิตรวม 59,634 กิโลวัตต์ และอยู่ระหว่างการก่อสร้าง 2 โครงการ กำลังการผลิตรวม 8,930 กิโลวัตต์ จะก่อสร้างแล้วเสร็จในปี 2562 และโรงไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กมาก 89 แห่ง รวมกำลังผลิต 5,203 กิโลวัตต์ อยู่ระหว่างการก่อสร้างอีก 7 โครงการ จะเสร็จในปี 2562”.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้