วันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

คุมโซนไกด์ทัวร์แหล่งท่องเที่ยวประวัติศาสตร์

นายอนันต์ วงศ์เบญจรัตน์ อธิบดีกรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิด เผยว่า เตรียมเสนอแนวคิดการจัดระเบียบพื้นที่คุมโซนการทำงานของมัคคุเทศก์ (ไกด์) ในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวสำคัญเชิงประวัติศาสตร์ของไทย ให้นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รมว.การท่องเที่ยวและกีฬา พิจารณา โดยมีแนวคิดเบื้องต้นให้บริษัททัวร์จะต้องใช้ไกด์ไทยเฉพาะพื้นที่ที่ดูแลแหล่งท่องเที่ยวนั้นๆเป็นผู้อธิบายรายละเอียดของแหล่งท่องเที่ยว แล้วให้ไกด์หรือหัวหน้าทัวร์ที่นำนักท่องเที่ยวมาเป็นผู้แปลให้ถูกความหมายเพื่อป้องกันการใช้ไกด์ชาวต่างชาติเข้ามาอธิบายรายละเอียดสถานที่เชิงประวัติศาสตร์แล้วผิดเพี้ยนไป

ทั้งนี้ จะมีพื้นที่นำร่องในเขตพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวตามวัด วังต่างๆก่อน เช่น วัดพระศรีรัตนศาสดาราม หรือวัดพระแก้ว เนื่องจากเป็นที่พื้นที่ที่สำคัญเชิงประวัติศาสตร์ เป็นพื้นที่ทดลองก่อน เนื่องจากได้รับฟังปัญหาร้องเรียนจากไกด์ไทยว่า มีคนจีนมาบรรยายประวัติศาสตร์ของวัดพระแก้วให้นักท่องเที่ยวฟัง

ด้านนายสุรวัช อัครวรมาศ อุปนายกสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว (แอตต้า) ในฐานะ คณะกรรมการ (บอร์ด) ธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ กล่าวว่า ภาครัฐควรใช้รูปแบบการนำไกด์เฉพาะพื้นที่มาอธิบายแหล่งท่องเที่ยวสำคัญๆเหมือนกับประเทศฝรั่งเศส ที่จะต้องให้มีไกด์เฉพาะพื้นที่อธิบายประวัติศาสตร์ของพระราชวังแวร์ซายส์ได้เท่านั้น ห้ามไม่ให้ไกด์ที่มากับทัวร์เป็นผู้อธิบายเด็ดขาด เพื่อป้องกันการอธิบายรายละเอียดไม่ตรงกับข้อมูลที่ถูกต้อง อย่างไรก็ตาม ต้องยอมรับว่าในปัจจุบันปัญหาไกด์ขาดแคลนที่เกิดขึ้นระหว่างผู้ประกอบการกับไกด์ก็ยังคงเป็นปัญหาอยู่ตลอด เนื่องจากในส่วนของบริษัททัวร์เองมักจะไม่ยอมใช้ไกด์คนไทย โดยให้เหตุผลว่าสื่อสารภาษากับนักท่องเที่ยวได้ไม่ดี.

นายอนันต์ วงศ์เบญจรัตน์ อธิบดีกรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิด เผยว่า เตรียมเสนอแนวคิดการจัดระเบียบพื้นที่คุมโซนการทำงานของมัคคุเทศก์ (ไกด์) ในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวสำคัญเชิงประวัติศาสตร์ของไทย 14 ต.ค. 2560 03:06 14 ต.ค. 2560 05:18 ไทยรัฐ