วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ดีอีโชว์ 16 จังหวัดติดเน็ตประชารัฐครบ

น.ส.อัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) เปิดเผยว่า บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ได้รายงานความคืนหน้าการติดตั้งโครงข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง หรืออินเตอร์เน็ตประชารัฐ โดยได้ติดตั้ง 18,916 หมู่บ้าน คาดว่าภายในเดือน ธ.ค.2560 จะติดตั้งครบ 24,700 หมู่บ้านอย่างแน่นอน ขณะนี้มีจังหวัดที่ได้รับการติดตั้งครบตามจำนวนหมู่บ้านเป้าหมายแล้วทั้งหมด 16 จังหวัด ได้แก่ กระบี่ ชลบุรี นครศรีธรรมราช บึงกาฬ พังงา พัทลุง ภูเก็ต ยโสธร ระนอง สมุทรปราการ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สิงห์บุรี หนองคาย อ่างทอง และอำนาจเจริญ

“กระทรวงดีอีได้ทำแผนสร้างการรับรู้และส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากโครงข่ายอินเตอร์เน็ตประชารัฐในระยะแรก 6 เดือน (ต.ค.2560-มี.ค.2561) ในหลากหลายรูปแบบ ทั้งการจัดอบรมให้ความรู้ การจัดกิจกรรมสร้างการรับรู้และใช้ประโยชน์ การประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจ เป็นต้นในเบื้องต้นจะจัดอบรมเครือข่ายวิทยากรแกนนำผู้สร้างการรับรู้เน็ตประชารัฐ รวมทั้งขยายผลไปยังเครือข่ายกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน 24,700 คน เพื่อทำหน้าที่ขยายผลต่อไปยังชุมชนของตนเอง ให้ได้รับรู้และสามารถใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐอย่างคุ้มค่าและเต็มศักยภาพ”.

น.ส.อัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) เปิดเผยว่า บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ได้รายงานความคืนหน้าการติดตั้งโครงข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง หรืออินเตอร์เน็ตประชารัฐ 14 ต.ค. 2560 03:02 14 ต.ค. 2560 05:07 ไทยรัฐ