วันอังคารที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

รับมือ “อ้อย” ทะลัก ผลผลิต 104 ล้านตัน

นายสิริวุทธิ์ เสียมภักดี ประธานคณะทำงาน ด้านประชาสัมพันธ์ 3 สมาคมโรงงานน้ำตาลทราย เปิดเผยว่า จากการประเมินภาพรวมผลผลิตอ้อยเข้าหีบในฤดูการหีบอ้อยประจำปี 2560/2561 ที่จะเริ่มเปิดหีบในปลายเดือน พ.ย.นี้ คาดว่าจะอยู่ที่ 104 ล้านตันอ้อย เพิ่มขึ้นประมาณ 10% เมื่อเทียบกับปีการผลิต 2559/2560 โดยคิดเฉลี่ยเป็นผลผลิตต่อไร่ประมาณ 10.48 ตัน และพื้นที่เพาะปลูกที่เพิ่มขึ้นเป็น 9.89 ล้านไร่ ซึ่งจากการประเมินภาพรวมผลผลิตอ้อยที่เพิ่มขึ้นดังกล่าว เชื่อว่าจะส่งผลให้ราคาน้ำตาลในตลาดโลกปีนี้ไม่หวือหวา จากปัจจุบันที่มีราคาอยู่ที่ 13.50-14.00 เซนต์ต่อปอนด์ ดังนั้นรายได้ของอุตสาหกรรมน้ำตาลในปีนี้จะได้รับผลกระทบจากราคา

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมการเปิดหีบอ้อยประจำฤดูการผลิตในปีนี้ ผู้ประกอบการโรงงานน้ำตาลทรายจะจัดประชุมปฏิบัติการประจำปีนี้ ช่วงปลายเดือน ต.ค.2560 โดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายไร่และฝ่ายโรงงานจะร่วมกันหารือถึงการเพิ่มคุณภาพผลผลิตอ้อยด้วยการตรวจวัดมาตรฐานคุณภาพอ้อย เพื่อลดปัญหาอ้อยปนเปื้อนและอ้อยไฟไหม้ ซึ่งถือเป็นเรื่องที่ทุกฝ่ายในอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย จะต้องร่วมมือกันเพื่อยกระดับมาตรฐานของอุตสาหกรรม เบื้องต้นโรงงานน้ำตาลทรายทุกโรง จะเพิ่มระดับความเข้มงวดในการวัดคุณภาพผลผลิตอ้อย เพื่อให้ประสิทธิภาพการหีบสกัดเป็นน้ำตาลทรายได้สูงสุด ซึ่งเชื่อว่าสุดท้ายแล้วจะส่งผลดีต่อทุกฝ่ายทั้งชาวไร่และโรงงานน้ำตาลทราย.

นายสิริวุทธิ์ เสียมภักดี ประธานคณะทำงาน ด้านประชาสัมพันธ์ 3 สมาคมโรงงานน้ำตาลทราย เปิดเผยว่า จากการประเมินภาพรวมผลผลิตอ้อยเข้าหีบในฤดูการหีบอ้อยประจำปี 2560/2561 ที่จะเริ่มเปิดหีบในปลายเดือน พ.ย.นี้ 14 ต.ค. 2560 03:00 14 ต.ค. 2560 05:19 ไทยรัฐ