วันอังคารที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ตรวจวัดคุณภาพน้ำ บริเวณพระราชพิธี

นายปริญญา ยมะสมิต ผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) เปิดเผยว่า กปน. ส่งทีมนักวิทยาศาสตร์ในโครงการ “ปฏิบัติการนักวิทย์ชุดขาว” ลงพื้นที่ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำประปาบริเวณรอบมณฑลพิธีท้องสนามหลวง พระเมรุมาศจำลอง ซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ และบริเวณใกล้เคียง เพื่อสร้างความมั่นใจให้ประชาชนที่จะมาร่วมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำประปาทุกจุด ปรากฏว่า น้ำมีลักษณะใส อยู่ในเกณฑ์กำหนดคุณภาพน้ำประปา กปน. ซึ่งอ้างอิงจากมาตรฐานขององค์การอนามัยโลก (World Health Organization : WHO) และสอดรับกับแผนน้ำประปาปลอดภัย (Water Safety Plans)

นายปริญญา ยมะสมิต ผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) เปิดเผยว่า กปน. ส่งทีมนักวิทยาศาสตร์ในโครงการ “ปฏิบัติการนักวิทย์ชุดขาว” ลงพื้นที่ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำประปาบริเวณรอบมณฑลพิธีท้องสนามหลวง พระเมรุมาศจำลองซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ 14 ต.ค. 2560 02:52 14 ต.ค. 2560 05:32 ไทยรัฐ