วันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ฝนชุกสั่งเฝ้าระวัง ไข้เลือดออก-ซิกา

นพ.ชวินทร์ ศิรินาค ผอ.สำนักอนามัย กทม. เปิดเผยว่า เนื่องจากในช่วงนี้หลายพื้นที่ของกรุงเทพมหานครยังมีฝนตกชุก ซึ่งอาจเพิ่มความเสี่ยงของการเกิดโรคระบาดต่างๆได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคที่มียุงลายเป็นพาหะ เช่น โรคไข้เลือดออก ไข้ซิกา เป็นต้น กรุงเทพมหานครจึงมีนโยบายให้สำนักงานเขตทั้ง 50 เขต และศูนย์บริการสาธารณสุขทั้ง 68 แห่ง เฝ้าระวังโรคดังกล่าวในพื้นที่กรุงเทพมหานครอย่างเต็มที่ ทั้งนี้ จากข้อมูลการเฝ้าระวังโรคของสำนักอนามัย รายงานว่า ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.-26 ก.ย. 60 ในกรุงเทพฯพบผู้ป่วย 5,399 ราย เสียชีวิต 1 ราย ส่วนโรคติดเชื้อไวรัสซิกา ในกรุงเทพฯพบ 65 ราย และมีหญิงตั้งครรภ์ที่ต้องเฝ้าระวัง 3 ราย เนื่องจากโรคติดเชื้อไวรัสซิกาอาจเป็นสาเหตุหนึ่งของความพิการทางสมองในเด็กที่เกิดจากมารดาที่ป่วยเป็นโรคนี้ในขณะกำลังตั้งครรภ์.

นพ.ชวินทร์ ศิรินาค ผอ.สำนักอนามัย กทม. เปิดเผยว่า เนื่องจากในช่วงนี้หลายพื้นที่ของกรุงเทพมหานครยังมีฝนตกชุก ซึ่งอาจเพิ่มความเสี่ยงของการเกิดโรคระบาดต่างๆได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคที่มียุงลายเป็นพาหะ 14 ต.ค. 2560 02:50 14 ต.ค. 2560 06:33 ไทยรัฐ