วันอังคารที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

กอ.รมน.เมืองคอน เสนอแผนเข้าตรวจมลพิษโรงงาน หลังชาวบ้านเข้าร้องเรียน

กอ.รมน.เมืองคอน ลงแก้ปัญหาให้ชาวบ้านเชียรใหญ่ หลังได้รับเรื่องร้องเรียน มลพิษที่เกิดจากการดำเนินกิจการของโรงงาน จึงสั่งให้อุตสาหกรรมจังหวัดเสนอแผนเร่งตรวจวัด เพื่อให้ทุกส่วนได้ทำความเข้าใจซึ่งกันและกัน...

เมื่อวันที่ 13 ต.ค.60 พล.ต.พีรวัชฌ์ แสงทอง โฆษก กอ.รมน. เผยว่า พ.อ.ชาญวิทย์ ปิ่นมณี รอง ผอ.รมน.จังหวัดนครศรีธรรมราช ในฐานะประธานคณะทำงานแก้ปัญหาฯ เป็นประธานการประชุม ที่ห้องประชุม บริษัท ไทยทาโลว์ แอนด์ ออยส์ จำกัด ต.การะเกด อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช เพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับมลพิษที่เกิดจากการดำเนินกิจการของโรงงาน โดยมี หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง, ผู้จัดการโรงงานฯ, ผู้บริหารบริษัทฯ และตัวแทนชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบ นำโดย นายวิโรจน์ มีทอง รวมผู้ร่วมประชุมทั้งหมดประมาณ 20 คน ทั้งนี้ชาวบ้าน อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช ได้รับความเดือดร้อนจากมลภาวะ ทางเสียง กลิ่นเหม็น ควัน และน้ำเสีย จากโรงงานฯ และได้ร้องเรียนให้ทางราชการจัดระเบียบโรงงานให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

กลุ่มชาวบ้านขอให้หน่วยงานรัฐ ช่วยดูแลการดำเนินกิจการของโรงงานทะลายน้ำมันปาล์ม ซึ่งประชาชนยอมรับว่าโรงงานมีประโยชน์ แต่ทำอย่างไรจึงจะไม่ให้มีมลพิษ มีสภาพแวดล้อมที่ดีที่ชาวบ้านอยู่ได้ด้วย โดยชาวบ้านได้ระบุอีกว่า หากค่าตรวจวัดออกมาดี แต่ชาวบ้านยังเจ็บป่วย การเยียวยาชาวบ้านก็จะไม่เรียกร้อง ถ้าเยียวยาเพื่อกลบมลพิษไม่เห็นด้วย แต่ถ้าโรงงานจะเปิดจริงๆ ต้องดำเนินการกำจัดกลิ่น ควัน เสียง และการระบายน้ำให้สมบูรณ์ก่อน และขอให้โรงงานพิจารณาเรื่องความยั่งยืนถ้าเป็นไปได้อยากให้โรงงานขอมาตรฐาน ISO 14001

จากการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ พบว่า ในพื้นที่ยังคงมีกลิ่นเหม็นจากการนึ่งปาล์ม และมีเสียงดังแม้ว่าได้ผ่านการปรับปรุงมาแล้วก็ตาม ด้านควัน ยังคงมีอยู่แต่ผลกระทบไม่มากนัก

พ.อ.ชาญวิทย์ จึงได้ให้แก้ไขปัญหาภายใต้ข้อเท็จจริง และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และให้ยึดถือคำสั่งคณะทำงานเมื่อ 6 ต.ค.60 เป็นหลัก ผลออกมาอย่างไรให้เป็นไปตาม พ.ร.บ.โรงงานปี 35 และให้อุตสาหกรรมจังหวัดเสนอแผนเร่งตรวจวัดให้เร็ว และจัดประชุมชี้แจงผลการตรวจวัด และขอมติให้โรงงานฯ เดินเครื่องเลยเพื่อดูผลและการปรับแก้ และให้ทุกส่วนลงพื้นที่พบปะประชาชนเพื่อจะได้สื่อสารทำความเข้าใจซึ่งกันและกัน ในการเปิดโรงงานให้ชะลอออกไปก่อน ภายหลังเดือน ต.ค.60 จะกำหนดวันประชุมอีกครั้ง เพื่อแก้ไขปัญหาให้ยุติโดยเร็ว.

กอ.รมน.เมืองคอน ลงแก้ปัญหาให้ชาวบ้านเชียรใหญ่ หลังได้รับเรื่องร้องเรียน มลพิษที่เกิดจากการดำเนินกิจการของโรงงาน จึงสั่งให้อุตสาหกรรมจังหวัดเสนอแผนเร่งตรวจวัด เพื่อให้ทุกส่วนได้ทำความเข้าใจซึ่งกันและกัน... 13 ต.ค. 2560 15:03 13 ต.ค. 2560 15:11 ไทยรัฐ