วันอาทิตย์ที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

กองทัพเรือ ทำบุญตักบาตร ถวายเป็นพระราชกุศล ในหลวง ร.9 สวรรคต ครบ1ปี

กองทัพเรือจัดพิธีทำบุญตักบาตร ที่หน้ากองบัญชาการกองเรือยุทธการ อ.สัตหีบ ถวายเป็นพระราชกุศล แด่ในหลวง ร.9 ครบ 1 ปี เสด็จสวรรคต เมื่อเวลา 07.00 น.วันนี้ 13 ต.ค.60 พลเรือเอก รังสฤษดิ์ สัตยานุกูล ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ พร้อมนายทหารชั้นผู้ใหญ่ หัวหน้าหน่วยขึ้นตรง ข้าราชการ ทหาร และครอบครัว ในพื้นที่สัตหีบ ร่วมจัดพิธีทำบุญตักบาตร พระสงฆ์ 60 รูป เพื่อบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันครบ 1 ปี แห่งการเสด็จสวรรคต ณ หน้ากองบัญชาการกองเรือยุทธการ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 


พลเรือเอก รังสฤษดิ์ สัตยานุกูล ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ กล่าวว่า การจัดพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสครบรอบ 1 ปี วันสวรรคต ในหลวง ร.9 พร้อมกับเชิญชวนหน่วยงานข้าราชการ ในสังกัดและครอบครัว จัดกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย เป็นศูนย์รวมจิตใจของคนในชาติ พระองค์ทรงอุทิศพระวรกายในการปฏิบัติพระราชกรณียกิจอันน้อยใหญ่ เพื่อพสกนิกรชาวไทยอยู่เย็นเป็นสุข และเพื่อความเจริญก้าวหน้าของประเทศชาติเป็นสำคัญ.

กองทัพเรือจัดพิธีทำบุญตักบาตร ที่หน้ากองบัญชาการกองเรือยุทธการ อ.สัตหีบ ถวายเป็นพระราชกุศล แด่ในหลวง ร.9 ครบ 1 ปี เสด็จสวรรคต 13 ต.ค. 2560 11:36 ไทยรัฐ