วันอังคารที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เชียงแสนมาแปลกผุด “ช้างงู 3 เศียร” โดดเด่น

เสน่ห์ของภาษาไทยนอกจากสำเนียงไพเราะเสนาะหูแล้วคำเดียวกันยังสื่อความหมายได้สารพัด....!

ตัวอย่างคำว่า เวียง ในภาษาเหนือ หากพื้นที่ขยายใหญ่โตขึ้นเรียกว่า อาณาจักร เช่น เวียงเชียงแสน ที่ต่อมากลายเป็น อาณาจักรล้านนา มีเมืองหลวงอยู่ในพื้นที่ อ.เชียงแสน จ.เชียงราย ซึ่งในปัจจุบันกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวด้านประวัติศาสตร์ ขณะเดียวกันยังสามารถเข้าไปสัมผัสความสวยงามทางธรรมชาติที่ยังอุดมสมบูรณ์

ทั้งหมดที่กล่าวมานี้เป็นปัจจัยทำให้เกิดประติมากรรม “ช้างงู 3 เศียร” ซึ่งยุคนี้ นายพินิจ แก้วจิตคงทอง นอภ.เชียงแสน จ.เชียงราย หวังใช้เป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ ดึงดูดผู้คนเข้าไปท่องเที่ยวเมืองเก่าแก่แห่งนี้

นายพินิจ กล่าวว่า ประติมากรรมชิ้นนี้ตั้งตระหง่านอยู่บริเวณวงเวียนขนาดใหญ่ สี่แยกบายพาสก่อนเข้าตัวเมืองเชียงแสน สร้างตามตำนานเก่าแก่เมืองล้านนา ที่บอกกล่าวมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

จัดเป็นงานศิลปะที่แฝงไว้ด้วยกลิ่นอายเมืองประวัติศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่ในอดีตกับการเป็นเมืองการค้า การท่องเที่ยวสำคัญในขณะนี้ ด้วยเหตุที่ยามพลบค่ำสามารถเปลี่ยนสีได้ ทำให้มีประชาชนทยอยเข้ามาพักผ่อนหย่อนใจ พร้อมถ่ายรูปกับน้ำพุ และรูปปั้นโขลงช้างที่อยู่บนเกาะกลางถนนทั้ง 4 ด้าน

นายธวิท ติยะกว้าง ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเล็ก ต.เวียง กล่าวว่า งบประมาณการก่อสร้างวงเวียนช้างงู ที่ทำจากเรซินไฟเบอร์ ระบบน้ำพุ แสงสี เสียง และการปรับภูมิทัศน์โดยรอบ อยู่ที่ประมาณ 9.8 ล้านบาท

โดยเทศบาลขานรับอำเภอที่หวังใช้ความโดดเด่นในตัวประติมากรรม ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ การค้าการท่องเที่ยว ดึงดูดผู้คน นักท่องเที่ยว ให้เข้าไปสัมผัสในช่วงเตรียมตัวเข้าสู่การเป็นเมืองเขตเศรษฐกิจการค้าชายแดน

สำหรับช่วงเวลาหรรษาของวงเวียน “ช้างงู 3 เศียร” แห่งนี้ เริ่มจากเวลา 18.00 น.-19.00 น.-20.00 น. และ 21.00 น. โดยเปิดน้ำพุ แสง สี เสียง และเพลงพิลาศเชียงแสน สาวเจียงฮาย ขับกล่อมผู้คนที่เข้าไปเที่ยว รอบละ 12-14นาที

ใครผ่านไปเยี่ยมเยือนเชียงแสนช่วงนี้เวลาพลบค่ำอย่าพลาดไปแชะภาพเก็บไว้เป็นที่ระลึกกันได้....!

อรรถภัณฑ์ รังษี

เสน่ห์ของภาษาไทยนอกจากสำเนียงไพเราะเสนาะหูแล้วคำเดียวกันยังสื่อความหมายได้สารพัด....! 13 ต.ค. 2560 11:35 13 ต.ค. 2560 14:11 ไทยรัฐ