วันพุธที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin

เจนิสตา (Genista) ไม่ยอมไปเรียนหนังสือมาสัปดาห์หนึ่งแล้ว เมื่อเพื่อนๆ ไปตาม เธอก็บอกว่าจะเลิกเรียนหนังสือ และจะตามดมิตรี (Dmitri) ไปอยู่แอฟริกา เขาจะไปทำเหมืองอัญมณีที่นั่น เพื่อนบอกว่าอย่าไปเลย แอฟริกาอันตราย เจนิสตาบอกว่า I’d go to the ends of the earth to be with Dmitri. ผู้อ่านท่านที่เคารพ go to the ends of the earth สื่อว่า to do everything possible to achieve something จะทำทุกอย่างที่เป็นไปได้เพื่อให้บรรลุผลสำเร็จ ประโยคที่เจนิสตาพูดกับเพื่อนๆ ก็คือ ฉันจะทำทุกอย่างเพื่ออยู่กับดมิตรี

ส่วนวลี no end of trouble หรือ no end of problems หรือ no end of + something นี่เป็นภาษาพูดอย่างไม่เป็นทางการนะครับ สื่อว่า a lot of + something ฟรานซิส (Francis) แก้ปัญหาเรื่องบัตรเครดิตของตนเองด้วยการไปกู้เงินนอกระบบมาใช้หนี้ โดยเสียดอกเบี้ยร้อยละ 3 ต่อเดือน เพื่อนที่ทำงานเตือนว่า การกู้เงินนอกระบบนั้นไม่ใช่การแก้ปัญหาที่ถูกต้อง This will cause no end of trouble. ปัญหายังไม่จบ

ส่วน no end จะสื่อถึง very much อย่างมากจริงๆ เป็นภาษาพูดแบบไม่เป็นทางการครับ ผมถามโลลิตา (Lolita) ว่าอีเมลของแฟนคลับของคุณที่มาถึงเมื่อเช้านี้เขียนว่ายังไงบ้าง Their emails cheered me up no end. อีเมลของพวกเขาให้กำลังใจฉันอย่างมาก

Hold your end up หรือ keep your end up เป็นวลีที่คนอังกฤษใช้กันครับ สื่อถึง ให้ยังคงกล้าหาญและมีความหวังในสถานการณ์ที่ยุ่งยาก.

นิติการุณย์ มิ่งรุจิราลัย
pasalok1998@gmail.com 

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้