วันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

แปรความเสียใจให้เป็นพลัง

ต้องเลือก “คนดี” เพื่อจะได้สิ่งดีๆ

ความหมายของ “คนดี” นั้น ผมว่าทุกคนพอจะแยกแยะออกได้ว่าหมายถึงใคร อย่างไรหากไม่มีอคติ หรือใช้ไปเพื่อมุ่งหวังสิ่งอย่างอื่น

ทุกวันนี้มีการนำเรื่องนี้ไปอธิบายความทำนองเสียดสี ถากถางเช่นว่าไหนเรียกขานว่าเป็นคนดี แต่ทำไมไปทำอย่างนั้นอย่างนี้

พูดง่ายๆว่า ไม่ดีจริงอย่างที่คิด หรือวาดภาพเอาไว้อย่างนั้น

นั่นทำให้เกิดความสับสนต่อสังคมจนทำให้เกิดความรู้สึกแยกแยะไม่ออกว่าอันไหนดี อันไหนไม่ดี

จึงทำให้สังคมเกิดปัญหาในการแยกแยะ แต่เอาความรู้สึกไปวัดมากกว่าข้อเท็จจริง ตรงนี้จึงเป็นอันตรายต่อทัศนคติได้

ทำยังไงจึงจะได้ “คนดี” มาปกครองประเทศ

ตรงนี้แหละ...ที่เป็นส่วนหนึ่งที่จะต้องช่วยกันคิดและหาทางออกให้กับสังคมไทย เพื่อให้การเมืองไทยเดินหน้าไปได้ด้วยดี

ประชาธิปไตยจะได้ไม่สั่นคลอนจนเกิดความล้มเหลว ทำให้เกิดการแตกแยก ประเทศชาติเดินหน้าต่อไปไม่ได้

เดือนตุลาคมปีนี้เป็นเดือนที่มีความสำคัญของคนไทยทั้งประเทศ เพราะจะมีพระราชพิธีสำคัญในวันที่ 26 ตุลาคม 2560 เพราะมีกำหนดพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

“พ่อ” ผู้มีแต่ให้ เพื่อคนไทยและประเทศชาติ

เป็น “คนดี” ซึ่งเป็นแบบอย่างที่พสกนิกรชาวไทยทุกคนต่างรับรู้กันได้เป็นอย่างดี อุทิศทั้งชีวิต เพราะหวังที่จะให้คนไทย
มีความสุข มั่นคงในชีวิต มั่งคั่งด้วยความพอเพียง

ในวาระนี้จึงเป็นสิ่งที่ทุกภาคส่วนของสังคม ประเทศควรจะนำไปคิด ไปตระหนักถึงความเป็นจริงของชีวิตเพื่อทำให้คนไทยทุกคนอยู่ร่วมกันด้วยความสุข

ไร้ซึ่งความโลภ โกรธ หลง อันเป็นเหตุแห่งทุกข์

เผอิญ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯได้ประกาศความชัดเจนแล้วว่า ราวเดือน มิ.ย. ปี 61 จะประกาศวันเลือกตั้งและการเลือกตั้งน่าจะเกิดขึ้นในเดือน พ.ย. ปี 2561

เป็นความชัดเจนที่จะเป็นผลดีต่อทุกฝ่าย โดยเฉพาะประเทศชาติบ้านเมือง หรือแม้แต่ คสช.เองก็ตาม

“นักการเมือง” หรือ “นักเลือกตั้ง” ก็คงจะพอใจไม่ต้องถามอีกแล้ว

เหล่านี้ก็จะทำให้เกิดความสงบ ไม่มีความเคลื่อนไหวทั้งวาจาและวิถีปฏิบัติอันนำมาซึ่งวาระดีๆของประเทศอีกด้วย

ปัญหาทางการเมืองของประเทศนั้นมีเหตุและปัจจัยเกิดขึ้นมาหลายอย่างประกอบกัน คงมิอาจนำประเด็นหนึ่งประเด็นใด
มาเป็นเหตุ หรือตัดส่วนหนึ่งส่วนใดออกไปได้

เพียงนักการเมืองบางส่วนที่ไม่ดีจริง กระทำให้เกิดเหตุและปัจจัยนำมาซึ่งปัญหาของประเทศและประชาชน

“นักการเมือง” ก็เลยกลายเป็นเหตุที่มองกันว่า คือตัว “ปัญหา”

หากจากนี้ไปนำแนวคิด แนวพระราชดำริ แนวปฏิบัติของพระองค์นำไปเป็นแนวปฏิบัติของทุกภาคส่วน เชื่อว่าสังคมไทยจะดีขึ้นมาแน่

แม้กระทั่งการเลือก “คนดี” ให้เข้ามามีอำนาจปกครองประเทศ

ตรงนี้จึงเป็นความคาดหวังอย่างหนึ่งที่พสกนิกรของพระองค์ท่านพึงนำไปปฏิบัติให้เป็นจริง พวกเราทุกคนคงได้เห็นอนาคตที่ดีได้

เก็บความเศร้าโศกเสียใจไปสู่ดอกผลที่เจริญงอกงามให้ได้.

“สายล่อฟ้า”

ต้องเลือก “คนดี” เพื่อจะได้สิ่งดีๆ ความหมายของ “คนดี” นั้น ผมว่าทุกคนพอจะแยกแยะออกได้ว่าหมายถึงใคร อย่างไรหากไม่มีอคติ หรือใช้ไปเพื่อมุ่งหวังสิ่งอย่างอื่น 13 ต.ค. 2560 10:02 13 ต.ค. 2560 14:20 ไทยรัฐ